Adorno

” … dasz die Entbarbarisierung heute die vordringlichste Frage aller Erziehung ist. … ” T.W.Adorno, Erziehung zur Mundigkeit.

(the most important question of education today is the de- barbarian- ization (or civilization)

Yellow circles and art

yellow_cirkel

33. A thing contains infinitely more information than its image.
yellow dot
Deze gele stip is aanduiding van een wandelroute in Denemarken.
Misschien noem je dit kunst?
Welke argumenten zou je aanvoeren om te onderbouwen dat je dit kunst noemt?

This yellow point is a mark for hiking in Danemark
Een gele stip is geen kunst? Of wel?
A yellow circle is not Art, or is it?

http://www.wikiart.org/en/laszlo-moholy-nagy/yellow-circle

laszlo-moholy-nagy, yellow circle

http://diditt.deviantart.com/art/Yellow-Circle-210652394

These blogposts are about art. Alan Levine shouts “make art damnit” http://cogdogblog.com/2012/02/17/make-art-damnit/ but what does he want? I want to make art that is why I want to know what is art.

Deze blog posts gaan over kunst. Alan Levine blaft “make art damnit” Maar wat bedoelt hij daarmee? Ik wil kunst maken, daarom wil ik weten wat kunst is.

stones, keien

Je kunt een ding aanwijzen en zeggen:
A. “dit is steen”
B. “dit is kunst”
Over uitspreek A. kunnen we het vrij snel eens worden. Het object is steen of het is geen steen.
Over uitspraak B. kunnen we heel lang praten en het is niet uit te sluiten dat we het nooit eens worden.

I could point at an object and say:
A. ‘this is stone’
B. ‘this is art’
On A. we could agree very soon. It is stone or it is not.
On B. we could discuss all our lives and maybe never agree on it.

stone art Street art in Padborg (Danemark) No name, no title.

Gelden in de discussie over het label “kunst” de meeste stemmen?
Maar kunnen we het misschien eens worden over wat dan echt geen label “kunst” kan krijgen?

“Art” is a label. Is it open to voting if an object is art or not?

These blogposts are about art. Alan Levine shouts “make art damnit” http://cogdogblog.com/2012/02/17/make-art-damnit/ but what does he want? I want to make art that is why I want to know what is art.

stoelenDeze foto heb ik gemaakt van een object in de beeldentuin van Kasteel Nijenhuis, Museum de Fundatie in Heino (Overijssel)
De beeldentuin is mooi aangelegd in verschillende tuin stijlen. Dit object staat in een formele strakke tuin.
(Johan van Velsen, 1949, Twee witte stoelen, metaal hout)

I took this picture in Museum de Fundatie in Heino (Overijssel). The sculpture garden has different garden styles. This object is in the part with a formal style in squares.
(Johan van Velsen, 1949, Two white chairs, metal wood)

Bij dit object dringt de vraag zich op wat de status is van het werk. Is het kunst?
Kennelijk maakt het verschil of de twee witte stoelen in een museumtuin staan (daar zijn ze kunst) of ergens op een dorpsterrasje (daar zouden ze meubel zijn).

Is this Art?
The place where the objects are viewed seems to make a difference. Here in the museum garden the object could be Art. And the object would just be furniture in the village sidewalk café


These blogposts are about art. Alan Levine shouts “make art damnit” http://cogdogblog.com/2012/02/17/make-art-damnit/ but what does he want? I want to make art that is why I want to know what is art.

Deze blog posts gaan over kunst. Alan Levine blaft “make art damnit” Maar wat bedoelt hij daarmee? Ik wil kunst maken, daarom wil ik weten wat kunst is.

Moet je weten wat kunst is om kunst te maken? In zekere zin moet je dat weten, maar de filosofie van de kunst zal je daarbij niet helpen.

Theory of art is not a guide to making art. But should one know what is art to make art? In some sense you want to know what Art is.

(Johan van Velsen is een pseudoniem / a pseudonym)

An apple of course. Welk verhaal begon er toch met een appel?

appel Once upon a time an apple got into a story. (Some say it was some fruit, we do not fight about that) This apple is in paintings and fresco’s and book illustration. Quit some apple that one.
But the apple in the picture is just an apple. Grown on a tree and fallen in the grass.
The picture could be art, but the apple is it art?
De appel is geen kunst, die is zo van de boom gevallen. (niet gemaakt door iemand, is dat een reden om iets “geen kunst” te noemen?)
De foto zou wel kunst kunnen zijn? Maar hier bedoel ik niet de foto maar de appel zelf.
Is een “origineel” geen kunst maar de afbeelding wel?

Some apples in art:

(Rotterdam, Kees Franse 1924-1982, Appels)

Apple @ Schiphol Airport

(Schiphol airport Amsterdam NL)

These blogposts are about art. Alan Levine shouts make art damnit” but what does he want? I want to make art that is why I want to know what is art.
Deze blog posts gaan over kunst. Alan Levine blaft “make art damnit” Maar wat bedoelt hij daarmee? Ik wil kunst maken, daarom wil ik weten wat kunst is.

Mora culture

Flatgebouw_Badhuisweg_Den_Haag_001According to Brown (2007), “Culture is a way of life. It is the context within which we exist, think, feel, and relate to others. It is the ‘glue’ that binds a group of people together”. Nevertheless, we can’t reduce the study of culture to public representations of this way of life, in other words, we can’t reduce it to holidays, celebrations, “exotic” curiosities and “fun facts”.
To define culture is difficult. This definition of Brown uses ‘group of people’ as a part of the definition. It is unclear what a group of people is. (I hope we are able to define a group of people sharing a culture without the notion of shared culture:}- )

References

Brown, H. D.2007. Principles of language learning and teaching. White Plains: Pearson Longman.

photo : wikimedia