You do not know that you know it #cck11

Gillian asked the question it is possible that something or someone in a network affects you without you knowing. Or, in other words, can you receive information and  your situation changes and you are not aware of it? I think everyone has examples of such “unconscious” influence. (I do not mean “unconscious” in psychoanalytic sense  but not knowing.)

I had a student from Poland who learned Dutch. This Polish student said he only knew Polish and no other languages. But he used a lot of German words as he wanted to speak Dutch. So he did not know he could speak German. When I  pointed out that he spoke German, he was very surprised.

Gillian stelde de vraag of het mogelijk is dat  iets of iemand in een netwerk je beïnvloedt zonder dat je dat weet. Of, met andere woorden kan je informatie ontvangen die je  toestand verandert zonder dat je je dat bewust bent? Ik denk dat iedereen wel voorbeelden heeft van deze “onbewuste” beïnvloeding.  (Ik bedoel niet “onbewust” in de psychoanalytische betekenis, maar ongeweten. )

Ik had een leerling uit Polen die Nederlands leerde. Deze Poolse leerling zei dat hij alleen maar Pools kende en geen andere talen. Maar hij gebruikte heel veel Duitse woorden als hij Nederlands wilde spreken. Hij wist dus niet dat hij Duits kon spreken. Toen ik hem er op wees dat hij Duits sprak was hij zeer verrast.

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s