Critical thinking #mobimooc

Critical thinking is a skill. The habit of asking questions:

 • Is this true?
 • why did the author write this?
 • what are the main points?
 • is this fact or opinion?
 • what evidence is presented?
 • are right arguments and evidence used?
 • how can i check the evidence?
 • do i know facts that do not fit in the story of the author?
 • how does the author arrive at the conclusion?
 • is this important? why?
 • is the text emotional or neutral?
The example of peers and teachers is important in learning critical thinking. Do ask critical questions and foster critical thinking as much as  possible. Guided reflection can foster critical thinking.
Philosophy or critical art reviews are not the best way of teaching critical thinking for most students.
Group norms and rules and pressure often are negative for critical thinking.

Kritisch denken is een vaardigheid. Kritisch denken is de gewoonte om vragen te stellen.

 • Is het waar?
 • Waarom schrijft de auteur dit op?
 • Wat zijn de hoofdzaken en wat zijn de bijzaken?
 • Is dit een feit of een mening?
 • Welke bewijzen geeft de auteur, kloppen die bewijzen?
 • Kloppen de argumenten van de auteur?
 • Kan ik de feiten controleren?
 • Ken ik feiten die niet in de redenering van de auteur passen?
 • Hoe komt de auteur tot zijn conclusie?
 • Is dit belangrijk, waarom?
 • Schrijft de auteur neutraal of emotioneel?

Het voorbeeld van de leraar is belangrijk, stel vaak kritische vragen aan leerlingen, en moedig het kritisch vragen aan. Doelgerichte begeleide reflectie is een goede manier om kritisch denken te bevorderen.
Groepsnormen en groepskultuur zijn heel vaak een rem op kritisch denken.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s