Reflectie en vooruitkijken met hink-stap-sprong

hinkstapsprongDe uitdrukking hink-stap-sprong komt uit de athletiek, daar is de hink-stap-sprong een ingewikkeld kunstje. Het komt erop neer dat iemand grote sprongen maakt naar een doel. Je kunt ook zeggen ‘grote stappen gauw thuis’, een uitdrukking voor een oppervlakkige taakopvatting.

The expression ‘hink-stap-sprong’  ( triple jump) is from a field sport, there is a hink-stap-sprong a complicated trick. Basically someone  leaps in a sand pit. One could also say “grote stappen gauw thuis”  (great strides home soon), a Dutch phrase used  to describe a someone who does not care about details.

Een bijzondere  mondelinge toets is de hink-stap-sprong, die aansluit op het probleemgestuurd onderwijs:
In stap één legt de docent  een probleem, de student gaat “hardop denken” hoe een dergelijk probleem op te lossen waarbij de docent kan doorvragen naar welke informatie nog ontbreekt.
In stap twee gaat de student de aanvullende informatie in bijvoorbeeld de mediatheek opzoeken.
In stap drie presenteert de student de antwoorden of de oplossing van het probleem alsmede een evaluatie van de student over de gevolgde werkwijze.
De docent geeft feedback en een beoordeling over het denkproces, de zelfstudie en  de eigen beoordeling.

The hop, skip and jump is an oral test, from the problem-based learning.First the teacher explains a problem, the student is “thinking aloud” how he would solve the problem. The teacher can ask through what information is missing.Then the student additional information, for example the library search.Then the student presents the answers or the solution of the problem and an evaluation on the method used.The teacher provides feedback and an assessment of the reflection process, the self-study, and self-assessment.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s