Why Education, teaching? #etmooc #introphil

munch_troost According to cynical medieval Egyptian proverb, “education is an adornment to the rich & a comfort to the poor”

As apps and software or hardware do not teach or  educate, according to Bon Stewart Determinism tends towards a reductionist view of what technologies are and do, assuming direct cause-effect relationships between technologies and what they make possible. (we are influences by these artifacts)

Volgens een cynisch middeleeuws Egyptische spreekwoord, “onderwijs is een sieraad voor de rijken en een troost voor de armen”
Apps en software of hardware  leren of onderwijzen niet, volgens Bon Stewart. Determinisme neigt naar een reductionistische kijk op wat technologieën zijn en kunnen, in de veronderstelling directe oorzaak-gevolg relaties tussen technologieën en wat ze mogelijk maken. (we zijn invloeden door deze artefacten)

Could we say philosophy is an adornment to the rich and a comfort to the poor?  Boëthius and Allain de Botton.

Kunnen we ook zeggen dat filosofie een sieraad voor de rijken is en een troost voor de armen?  Boëthius and Allain de Botton.

image: Munch

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s