Studenten in een MOOC, students in a MOOC #SA_MOOC

schoolbusDe moderne techniek maakte het me mogelijk om vanuit de Verenigde Staten een Nederlandse diskussie over MOOCs in het Seminar massive open online courses (MOOC’s) van Surfacademy te volgen. De opgenomen sessies staan op Youtube. Dat opnemen van de sessies werkt goed. Ik zit hier in alle rust, zonder afleiding, naar de video’s te kijken. Maar het kost me veel volharding (en koffiepauzes)  om het hele seminar te blijven kijken. Hoeveel doorzettingsvermogen is er nodig om naar de video’s van een MOOC te kijken? Hoeveel video kan de MOOC-deelnemer aan?  De deelnemer, of de student is voor de organisatoren van de MOOC nog een onbekende. Het beeld van de MOOC-student is nog heel vaag en onhelder. De grote spelers hebben er geen belang bij om hun onderzoek naar hun studenten openbaar te maken. Het is volgens sommige deelnemers zelfs de vraag of ze wel belangstelling hebben voor de mening van studenten.

Natuurlijk vragen universiteiten en hogescholen zich af wat de toekomst zal brengen, enkele super MOOC-scholen met miljarden leerlingen? Zou er misschien toch nog een plekje op de markt overblijven voor een lokale school? Of gaan grote bedrijven hun eigen personeel aan zich binden door een MOOC voor toekomstige talenten te ontwikkelen? Staan straks alle universiteiten met lege schoolbanken omdat de MOOCs door het bedrijfsleven zijn overgenomen?

Modern technology made ​​it possible for me in the United States to listen to a Dutch discussion about MOOCs in the Seminar massive open online courses (MOOC’s) Surf Academy to follow. The recorded sessions (Dutch spoken) are on Youtube. This recording of the sessions works well. I sit here in a very silent place, without distraction, to watch videos. But it cost me a lot of perseverance (and coffee breaks) to watch the entire seminar . How much perseverance is needed to watch all videos of a MOOC? How much video a MOOC-participant can survive?  The organizers of the MOOC still do not know the participant, or the student. The image of the MOOC student is still very vague and unclear. The big players do not share their research on student population.  According to some participants  they are not interested in the opinions of students.

Universities and colleges are wondering what the future will bring, some super-MOOC schools with billions of students? Could still be a place in the market for a local school? Or do big companies have their own MOOC  to scout future talents? Will all universities be empty because MOOCs  are taken over by businesses?

 

Enhanced by Zemanta
Advertisements

One thought on “Studenten in een MOOC, students in a MOOC #SA_MOOC

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s