Verschil tussen cMOOC en xMOOC #SA_MOOC

800px-Black_sheep-1Chevin schreef op haar blog dat ze digital storytelling helemaal niet leuk vindt. Daarom heb ik een blogpost geschreven over verhalen vertellen met het storyboard.. Zij beschreef een voor mij heel herkenbaar probleem en daarom probeerde ik er een oplossing voor te vinden.
Deze manier van werken komt in de cMOOC vaak voor, daar hebben deelnemers onderling contact. Dat contact wordt gestimuleerd en mogelijk gemaakt door de organisatoren van de cMOOC.
De xMOOC heeft vaak wel een forum, maar het contact tussen de deelnemers is in de xMOOC niet primair. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de manier waarop de xMOOC het forum georgaiseerd hebben. Al in de derde week van #Introphil was het forum een onontwarbare knoop van diskussies en boodschappen.
De xMOOC heeft een student/leraar-verhouding van meer dan 10.000 : 1. Soms doen er meer leraren mee en is de verhouding 2000:1. De cMOOC heeft in de aktieve kern een heel andere verhouding tussen deelnemer en “leraar”. Die verhouding wisselt, maar is ongeveer 1:1,  en hangt af van de individuele  deelnemer.
De verklaring van dit verschil is de andere rollen van deelnemers van een cMOOC. De deelnemers leren van elkaar, de organisatoren van een cMOOC hebben niet de rol van leraar zoals dat in de xMOOC wel het geval is.

Chevin wrote on her blog that she does not digital storytelling. Therefore I wrote a blog post about storytelling with the storyboard .  She described a very familiar problem and that is why I tried to find a solution. This way of connecting is normal ina  cMOOC .  Connecting is encouraged and made ​​possible by the organizers of the cMOOC.
The xMOOC often has a forum, but the contact between the participants in the xMOOC not primary. This is evident from the way the forum xMOOC  is organized. In the third week already of #IntroPhil  I found  an inextricable knot of the forum discussions  and messages.
The xMOOC has a student / teacher ratio of more than 10,000: 1. Sometimes with  more teachers the ratio is 2000:1.
The active core of a cMOOC has a very different relationship between the participant and “teacher”. This ratio varies, but is about 1:1, and depends on the individual participant. The explanation of this difference is the different roles of participants cMOOC. Participants learn from each other, the organizers of a cMOOC do not have the role of teacher as in the xMOOC .

photo: wikipedia

Advertisements

3 thoughts on “Verschil tussen cMOOC en xMOOC #SA_MOOC

  1. Do we really need thousands of students all get the same education, learning the same facts? Or do we need different people, with different skills and knowledge?

  2. I wonder if the difference between “c” and “xMOOCs” is who gets sorted out right away. My experience with the c variety is the consistent participants never wait for permission to step in while xMOOC’ers seem to assign themselves the role of viewer and only move when asked.

    The bias may fall to the extrovert in a cMOOC but I think there might more in what you describe as “people with different skills and knowledge.” Not knowing the rules of behavior outside your field could create more interesting questions and comments because there are no “understandings” that must be shown to “qualify” for commenting. Maybe “mastery” and deep knowledge/experience are fine within a field but useless when uncertainties arise around the edges of the know?

    Do you think awareness of the presence of difference might be the first step to true education? How would we build the value of studying something that might end in uncertainty into the curriculum?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s