Re-purposing as learning activity

jeans repurposed as a book cover
jeans repurposed as a book cover

Re-purposing is a key activity of connectivist MOOCs (cMOOCs). George Siemens, Stephen Downes and Dave Cormier explained what they meant by this in their introduction to Change 11 MOOC,  (Jenny Mackness in her blog).   They call it  ‘repurpose’ instead of ‘create’.  Re-purpose is about how to read or watch, understand, and work with the content other people create, and how to create your own new understanding and knowledge out of them.

Hergebruiken (is dit de juiste term?) is een van de sleutelvaardigheden in een connectivistische MOOC (cMOOC) . George Siemens, Stephen Downes and Dave Cormier  leggen in hun  introduction to Change 11  uit wat ze ermee bedoelen. (Jenny Mackness) . Ze noemen het  ,repurpose’  (voorlopig dus vertaald als ,hergebruiken’)  in plaats van ,scheppen’, ,creeëren’. Re-purpose gaat over lezen en kijken begrijpen en werken met het materiaal dat anderen gemaakt hebben, en over hoe je met dat materiaal je eigen nieuwe begrijpen en kennis maakt. 

Vertaling: je toe-eigenen of je eigen maken; toepassen, zou een goede vertaling kunnen zijn van re-purpose. Purpose heeft te maken met doel,  herdoelen geeft ook een beetje van de betekenis weer. 

Jenny Macness mentions the tensions between repurposing and plagiarism.   In scientific publications plagiarism is a serious offense, but in art it is a new  form of art be it a collage, hommage, pastiche or cross-over, or  inspiration. Imitation is an accepted practice in learning how to paint, write poems, etc. I found a muse-app With this app children can make new art out of pieces of old art,  like a collage.

Er is een wazige grens tussen repurposing en plagiaat. (Jenny Mackness) In wetenschappelijke publikaties is plagiaat een doodzonde, maar in de kunsten is het een nieuwe vorm, zoals collage, hommage, pastiche of cross-over of een vorm van inspiratie. Imitatie is een normale manier om te leren schilderen, gedichten maken, enz.  Er is zelfs een muse-app, Met deze app pak je stukjes uit bekende kunstwerken (van Michelangelo, Vermeer, Cranach en Rembrandt) en kun je daarmee je eigen kunstwerk maken. Wees creatief! 

You are invited to comment on this blog.

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s