What is a mooc? in translation. Wat is een MOOC? vertaling.

whatisamoocPicIk wil de beroemde Youtube video van Dave Cormier e.a.  “What is a Mooc?  vertalen. Eerst de gesproken tekst vertaald in het Nederlands. (zie hieronder)

Ik heb de video van Dave Cormier bewerkt in het presentatie programma van Libreoffice, de presentatie geupload naar Slideshare en de tekst ingesproken in Audacity. De gesproken tekst als mp3 geupload naar Slideshare en gesynchroniseerd met de presentatie.
Ik heb zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de tekeningen van Neal Gillis. Neal heeft de oorspronkelijke video gemaakt.

De Nederlandse vertaling in Slideshare.

I did make a presntation of the video in Libreoffice presentation app. Upload the file to Slideshare.  Voice was recorded in Audacity and uploaded to Slideshare as a mp3 file. In Slideshare sync voice and dia’s.  I did use some parts of the video of Neal Gillis, Neal did make the video in “What is a MOOC?”

I want to translate  into  Dutch  the famous youtube video of Dave Cormier (and other people) “What is a mooc?” . At first a transcript of the spoken text translated in Dutch:

Een massieve online cursus is een antwoord op de stortvloed aan informatie.
Vroeger kon je op verschillende manieren iets te weten komen en iets leren.

 • Je kon het vragen aan iemand,
 • je kon een boek kopen,
 • je kon het zelf uitzoeken,
 • of je kon een school zoeken.

Als die school een cursus aanbood met het antwoord op jouw vragen, dan kon je naar die school gaan en de cursus doen. Je kreeg dan toegang tot de kennis en informatie over het onderwerp.

 • Een leraar kon helpen kennis te verzamelen uit boeken en tijdschriften
 • en uit een bibilotheek.
 • Je kon ook samenwerken met anderen.

De mooc is ontworpen voor een wereld waar je overal informatie vindt.  Een wereld waarin je slechts een muisklik verwijderd bent van kennis. Een digitale wereld. een wereld waarin  internet je toegang geeft tot een overweldigende hoeveelheid kennis en informatie.
Deze video laat zien dat een mooc een manier van leren in een netwerk-wereld  is.

 • een mooc is een cursus
 • een mooc is open
 • een mooc is participatorich, gericht op meedoen.
 • een mooc is distributief, verspreid
 • en een mooc is een opstapje voor een leven lang netwerk-leren.

Een mooc is een cursus:
er zijn mensen die de cursus organiseren en er is cursus materiaal en er is een begin en een einddatum er er zijn deelnemers.
Maar een mooc is geen school. het is niet maar gewoon een online cursus.
Het is een manier om samen te werken en om relaties aan te gaan en connecties te maken.
en om al doende digitale vaardigheden op te doen

Het is een manier om je te ontwikkelen en je te verdiepen in het leerproces en de betekenis van leren. het is bovenal een gebeurtenis waarbij mensen samenwerken die belangtstelling hebben voor een onderwerp en er over  praten en mee  werken op een gestructureerde manier.

De cursus is open:  al het werk is zichtbaar en je kunt het allemaal zien en lezen. en er commentaar bij geven. (open = toegankelijk)
De cursus is open:  in de zinn dat je zonder betalen mee kunt doen (eventueel kun je soms betalen voor een diploma of certificaat)
De mooc is ook open in de zin dat al het werk in de cursus gedeeld wordt door de deelnemers. het materiaal dat de organisatoren beschikbaar stellen net werk van de deelnemers is  allemaal openbaar en bespreekbaar. Anderen kunnen zo leren van  jouw werk.

De cursus is gebaseerd op deelname. Je wordt echte een deel van de cursus door je te bemoeien met het werk van anderen. Je hoeft geen toetsen te doen of proefwerken. maar je wordt verondersteld je te bemoeien met het materiaal, met de anderen, met het materiaal dat deelnemers maken en met materiaal dat je ergens op internet vindt. Je legt relaties met ideëen (connecties) en met andere mensen, je netwerkt in een mooc. De netwerkverbindingen, de  vaak blijvende connecties, die je overhoud aan de cursus door samen te werken.

De cursus is gedistribueerd, verspreid, niet aan een plaats of website gebonden. Je vindt de cursus in websites, blogs,  tweets, en commentaren, Al die delen vormen samen een netwerk-cursus JE vind de onderdelen van de cursus niet op een plek, maar verspreid over het internet.

Er is niet een bepaalde manier of volgorde om de cursus te volgen. Er is geen uitgestippelde route die je van week tot week moet volgen. Daardoor kunnen nieuwe ideeën ontstaan en is er plaats voor nieuwe en andere  inzichten en standpunten.  dat betekent ook dat een van de effecten van een mooc de wording van een gedistribueerd kennisnetwerk is. De cursus is een opstapje voor een leven lang leren.

Mooc bevordert onafhankelijkheid bij de deelnemers, en deelnemers kunnen werken in hun eigen ruimte

Resultaten van een mooc zijn authentieke netwerken die vaak blijven bestaan als de cursus al over is. een mooc kan een netwerk opleveren waar het bij het levenlang leren juist om gaat.  De cursus is zo juist het begin.

hoe vind je een mooc? Nieuws over moocs vind je op online netwerken. Mensen met interessante vaardigheden of met veel belangstelling voor een onderwerp besluiten om samen een open online cursus aan te bieden over dat onderwerp. Iedereen die wil kan meedoen. je kunt kiezen wat je wil doen in een mooc en hoe je meedoet, en alleen jij kunt aan het eind zeggen of je geslaagd bent, net als in het echte leven.

Tekst Dave Cormier

Advertisements

3 thoughts on “What is a mooc? in translation. Wat is een MOOC? vertaling.

 1. Is a draft translation to help to make a voice over in the video. Still busy with that. Thanks for mention the German translation. Good work.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s