Toekomst (Hoger) Onderwijs

the year 2013 written on a sandy beachGedachten over de toekomst van het hoger onderwijs. Het is bijna Oudejaar en de nieuwjaarstoespraken worden al geschreven. Hier zijn enkele (ongekamde) aantekeningen voor een toekomstvisie.
Some questions (on Facebook) How about the future of higher education? more online? more one-size-fits-all? teaching machines? open or closed? better paid teachers? moocs?
Do you have any thoughts about this?

MOOCs zijn voor de toekomst van het HO nog steeds van belang.
Wat is de zin en het nut van een platform voor een MOOC?
Een platform is een overbodige en dure structuur, hinderlijk, staat vaak in de weg van een goede voortgang van de MOOC.
Waarom moet er zoveel video in een MOOC?
Een tekst is veel goedkoper, beter toegankelijk, opener, ook geschikt voor wie de gesproken taal niet of slecht kan volgen, een tekst is eenvoudig te vertalen. en delen van de teksten kunnen gebruikt worden door de studenten.
Moet het veel kosten?
De video en het platform maken de MOOC onnodig duur. het is technisch en organisatorisch helemaal niet ingewikkeld om een MOOC te maken zonder platform en met eenvoudige video’s.
Een MOOC wordt beter als er meer docenten aan meedoen. juist de verschillende invalshoeken meningen en visies op het thema van een MOOCs maken een MOOC een leerzame ervaring.
De meeste MOOCs zijn, met al hun video colleges, relicten uit het televisie tijdperk, één heel actieve zender en veel passieve kijkers

Zorg dat docenten geschoold zijn op digitaal gebied en vraag ze didactisch beter te functioneren.
De doelgroep van het HO kan veel breder. online onderwijs maakt het mogelijk om een veel grotere doelgroep aan te boren. Allerlei groepen die nu nog niet kunnen meedoen aan de studie kunnen online wel meedoen.
Er is nog meer te zeggen over de toekomst van het (hoger) onderwijs.

Zie ook: Scienceguide
Rapport Surf
Dank aan Carel en Gea voor de veer.

Advertisements