Mooc op universiteit? Dutch universities going MOOC?

tablet student

Universiteiten staan voor de uitdaging om open online onderwijs te organiseren.
Natuurlijk, er zijn al vroege starters bezig, zoals Delft, maar de grote golf moet nog komen.
J. Bussemaker Minister for Education, Culture and Science did send a letter to the parliament to promote MOOCs and Open Education.

Open online onderwijs (OOO) stelt de univs voor problemen: Questions for univs
Hoe bind je de student aan de instelling?
Hoe voorkom je dat de student toch maar besluit om toch maar elders verder te studeren?
How to keep your students in your university?
Hoe geef je eigenlijk online les?
How to train teachers to become online teachers?
Question what Unique selling points of univ as mooc producer?
Hoe waardeer je het werk en de inspanning van de student.
How is grading done online?
Hoe school de docenten om tot deskundige online studieleiders.
Welke rol moet kan PR spelen,
How to involve PR people?
Hoe maak je echt goede online materialen, kunnen de grafische lycea daarbij helpen?
How to produce real good online lessons material, could design colleges assist?
“We are super-focused on customer service, which is a phrase that most univers can’t even use,” says Paul LeBlanc, SNHU’s president.
Wat is leren en wat is online leren?
What is learning and what is online learning?
Wat willen we met onze OOO bereiken?
What are our goals, objectives, values?
Hoe gaan we om met diversiteit aan vooropleidingen, leeftijd, cultuur, woonplaats, toegang tot internet?
How to handle diversity in online student population? Everybody from everywhere?
Wie zorgt tijdens de schoolvakanties in de weekeinden voor onze online cursisten?
Who is in charge after school hours, holidays, weekens?
Hoe zit het met eigendom auteursrecht enz?
How about copyright, and other juridical matters?
Hoe leer je studenten om te gaan met OOO?
how to train online students for online learning?

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s