Kreativiteit, chaos, struktuur.

kreativeChaos
“Het is een chaos hierbeneden, alles door elkaar, geen enkele stuktuur. Hier zou ik niet kunnen werken.”

“Total chaos down there. Disorder and messy. No structure. I could not think with this junk yard”.

Kreativiteit is het vermogen om combinaties te maken, die vast te leggen en er een vorm aan te geven.

Kreativity is the skills to combine, and to catch it into form.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s