Unsimple Truths: Science, Complexity and Policy, Sandra Mitchell

foto ijsland

De rol van de wetenschapper en onderzoeker in de wetenschap wordt ten onrechte genegeerd in de wetenschapsfilosofie. Anonieme en onwetende onderzoeksmedewerkers hebben ook effect op de resultaten van onderzoek. Je kunt de menselijke component van wetenschappelijk onderzoek niet elimineren.

The role of scientists and researchers in science is ignored erroneously in the philosophy of science. Anonymous and ignorant research staff also affects the results of research. One cannot eliminate the human component of scientific research.

De meeste eenvoudige zaken worden als je ze goed beschouwt op slag een stuk minder eenvoudig.

Most simple things change into complex thing when one looks well.

Mitchell wil een bredere kijk op wetenschap. Ze wil de traditionele kijk op wetenschap niet afschaffen, maar ze wil een aanvulling op de oude epistomologie. In de epitomologie is vaak alleen maar aandacht voor kennis, en verliest men de wetenschapper uit het oog.
Mitchell’s wants a wider view on science. Her argument is not one for a wholesale replacement of the traditional views but, rather, for an expansion of traditional epistemologies of science. In epistomology knowledge is subject of research and thought. But the knowing subject is often disregarded and ignored.

Voor ingewikkelde, complexe verschijnselen is een wetenschap nodig die raad weet met contingentie (toeval) en complexiteit. Sandra Mitchell noemt het ‘integratief pluralisme.
Ze noemt de opvatting dat er slechts één mogeloijke ware representatie van de wereld mogelijk is hubris, overmoed. Ze wil wel beter naar kennis kijken, maar veronachtzaamt ook degene die kent.

Complex phenomena call for a science that can cope with contingency and complexity. Sandra Mitchell calls it “integrative pluralism”. She writes “The view that there is only one true representation of the world exactly mapping onto its natural kinds is hubris. She writes about knowledge and does not pay much attention to the observer and knower.

De rol en het standpunt van de observator en van de methodologie van de onderzoeker is een belangrijk filosofisch en epistomologisch aspekt van complexiteit. Edgar Morin schrijft daar over. (La Methode (1977 Frans). Morin and Kern (1999 Engels ) and Morin (2008 Engels)

An aspect of complexity is the role and the viewpoint of the observer, and the methodology of the researcher. This  explicitly philosophical and epistemological  aspect of complexity is developed in particular, by Edgar Morin. (La Methode (1977 francais).  Morin and Kern (1999 English ) and Morin (2008 English)

The pluralistic and diversified vision of all systems, which keeps in mind the role of the observer,  …  [Bocchi e.a. 278]

Heeft dat integratieve pluralisme van Mitchell met al die verschillende representaties om de wereld in kaart te brengen iets te maken met waarheid? Kun je spreken van de beste representatie of de betrouwbare kaart? Of moeten we ons afvragen hoe het zit met de connectie tussen de kennende en de kennis en het betreffende systeem?

This “integrative pluralism” with many representations that could be used to map the world has it anything to do with truth? Can we ask for the best representation, or for the true map? Or should we ask for the connections between knower and knowledge and known system?

Kennis is een complex objekt omdat het de interactie is tussen een meervoudige wereld bestaande uit systemen met verschillende werking en een eveneens meervoudig subject. [Bocchi e.a. 283]

Knowledge is a complex object because it is an interaction between a pluralist world made up of systems that have different behaviors, and an equally pluralist subject, [Bocchi e.a. 283]

The development of a complex approach shows how our relationship with the world can be subject to discontinuity and unpredictability. [Bocchi e.a. 283]

De onvoorspelbaarheid van complexe systemen maakt dat het ook onvoorspelbaar is wat de invloed van de onderzoeker op de uitkomsten van onderzoek is.

The influence of the researchers on the research outcomes. is unpredictable because of the unpredictability of complex systems.

The picture of necessary universal laws that predict what will happen anywhere, anytime, correlatively explain what has happened anywhere, anytime, is not an unreasonable methodology, but it is incomplete.  It must be replaced by expanded understandings of both the world and our representations of it as a rich, variegated, interdependent fabric of many levels and kinds of explanations that are integrated with one another to ground effective prediction and action. (end of chapter 1 introduction)

 

Reading: 2009: Unsimple Truths: Science,Complexity and Policy, Chicago: University of Chicago Press, ISBN 978-0-226-53265-3

Reading: Gianluca Bocchi, Eloisa Cianci, Alfonso Montuori & Raffaella Trigona (2014) Eureka! The Myths of Creativity, World Futures: The Journal of New Paradigm Research, 70:5-6, 276-308  To link to this article: http://dx.doi.org/10.1080/02604027.2014.977073.

Morin, E. 1981. La me ́thode. 1. La nature de la nature [Method. 1. The nature of nature]. Paris: Seuil.
———. 1985. La me ́thode, tome 2. La vie de la vie [Method, volume 2. The life of life]. Paris: Seuil.

Morin, E., and B. Kern 1999. Homeland Earth: A manifesto for the new millennium. Cresskill, NJ, USA: Hampton Press.

Morin, E. 2008. On complexity. Cresskill, NJ, USA: Hampton Press.
photo Iceland, as seen from space on 29 January 2004, Jeff Schmaltz – http://veimages.gsfc.nasa.gov/6605/Iceland.A2004028.1355.250m.jpg
Uploaded by Ævar Arnfjörð Bjarmason

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s