Disconnecting. Delete apps from OSX.

error
In OSX, of Apple besturingssystemen kunnen sommige apps niet  worden verwijderd. De computer zal een bericht laten zien: “” Maps.app “kan niet worden gewijzigd of verwijderd, omdat het is vereist door OS X.” Dat kan waar zijn, maar als je zo’n app echt wilt verwijderen doe dan dit:

In OSX, or Apple operating systems some apps cannot be removed. The computer will show a message: ““Maps.app” can’t be modified or deleted because it’s required by OS X.” That could be true, but if you really want to remove this app do this:

Open Terminal.
cd /Applications/
sudo rm -rf Maps.app

Terminal zal om uw wachtwoord vragen.
Terminal will ask for your password.
Het rm commando probeert om de opgegeven bestanden te verwijderen.
De -f zorgt ervoor dat het rm commando probeert de bestanden te verwijderen zonder te vragen om bevestiging.
De -r zorgt ervoor dat het rm commando alle onderliggende bestanden in de app verwijdert.
(Met dank aan ManOpen.app Een grafische viewer voor Unix handleiding pagina’s gemaakt door Carl Lindberg http://www.clindberg.org)

The rm command attempts to remove the files specified on the command line.
The -f causes the rm to attempt to remove the files without prompting for confirmation.
The -r causes the rm to remove all connected files in the app.
(Thanks to ManOpen.app A graphical viewer for Unix manual pages made by Carl Lindberg http://www.clindberg.org)
Het gevraagde wachtwoord is het admin wachtwoord (> systeemvoorkeuren> Gebruikers en groepen)
Password is admin password ( > system preferences > Users and groups)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s