Niche denken Connected Courses #rhizo15 #clmooc

dunningkrugerS_psp7761121fig4a

image: http://gagne.homedns.org/~tgagne/contrib/unskilled.html

Je weet / kent niet je eigen onwetendheid. Dat noemt men wel het Dunning-Kruger-effect  http://nl.wikipedia.org/wiki/Dunning-krugereffect. Ik wil dit Dunning-Kruger-effect en het groepsdenken eens bij elkaar houden.

We do not know what we do not know, we do not know our ignorance. Dunning-Kruger-effect http://en.wikipedia.org/wiki/Dunning%E2%80%93Kruger_effect I would like to connect this Dunning-Kruger-effect to in-group thinking.

Niche denken: Omdat we liever omgaan met gelijkgestemden en daardoor het debat ontwijken denken we alleen nog maar over details van de opvattingen van onze eigen club.

Thinking Niche (our narrow section of the world) Because we prefer communicating with like-minded people and we do not debate with other-minded  people we only think about details of our own prejudices and ideas.

Het mooie idee l https://dailyconnector.wordpress.com/2015/06/01/ccourses-bonus-dailyconnect-recommend-a-book-to-a-friend/ van Kevin zou zomaar de functie kunnen hebben van het bijeenhouden van de niche-club. (Hij zou dat niet willen). Het is een bijna onvermijdelijk gevolg van het ontstaan van een groep dat de focus  naar binnen verschuift. Natuurlijk is de #rhizo15-groep (is het een groep?) zo gevarieerd dat dit effect niet snel zal optreden.

Terry Elliott in een commentaar In feite hebben we buitenstaanders en mensen 
in de marge altijd nodig. Ze zijn nuttig zelfs als ze profeet zonder portfolio zijn. 
Very handy folk even if they are often prophets without portfolio.

The beautiful https://dailyconnector.wordpress.com/2015/06/01/ccourses-bonus-dailyconnect-recommend-a-book-to-a-friend/ idea of Kevin could also have the function of keeping the  niche-group together.  (Of course Kevin would not want that). I think it is  almost inevitable for a group to change focus into the group. The members of  #rhizo15 group (collectivity?) differ very much, that is why I do not expect this in-group think to exist here.

Terry Elliott in comment In fact we always need outsiders and folks from the margins.  
Very handy folk even if they are often prophets without portfolio.

Mijn aanrader is het volgende boek:  The Art of Looking Sideways  door Alan Fletcher. Interview op  https://www.youtube.com/watch?v=meKUDU0sH5w

One of the  books I do reread is The Art of Looking Sideways  by Alan Fletcher. View https://www.youtube.com/watch?v=meKUDU0sH5w .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s