Conservative nationalist philosophy

wikimedia
wikimedia

In https://philosophynow.org/issues/108/Herder_Humboldt_Heidegger_Language_As_World-Disclosure schrijft Audrey Borowskiover de taal bij deze filosofen als de fundamentele bron van waarheid. Ze sluit het artikel met ” Het absolute werd gerelativeerd en de waarheid werd gehistoriseerd. Belangrijk is dat er geen standpunt is, geen absolute standaard om de verschillende bestaansvormen tegen af te meten. Dit idee werd door de Duitse Theodoor Adorno beschouwd als een legitimatie van fascisme.

In https://philosophynow.org/issues/108/Herder_Humboldt_Heidegger_Language_As_World-Disclosure Audrey Borowski writes about thise philosophers and about their opinion of language as basic source of truth. She closed her text with “The absolute was relativized, and truth historicized. Crucially, no greater external perspective, no absolute standard, exists against which to measure the various disclosures of being – an idea that German thinker Theodor Adorno felt was prone to legitimizing Fascism.”

De Duitse theoloog, geestelijke en filosoof Herder ontwikkelde het begrip “Volksgeest” , de nationale geest als de standaard voor waarheid en gerechtigheid voor het volk. Hij probeerde een metafysische standaard voor de waarheid te ontwikkelen. Men had een nieuwe autoriteit voor de waarheid was noodzakelijjk omdat God als zodanig geen dienst meer deed. Bayle, Spinoza en andere filosofen hadden God onttroond. Maar de waarheid bij Herder is niet meer de universele waarheid, maar een relative waarheid van het volk. Hij heeft zelfs positieve waardering voor het vooroordeel Het vooroordeel is goed, op zijn tijd, want het maakt gelukkig. Het voert volken terug naar hun middelpun, hecht hen stevig aan hun stam, brengt hen tot groter bloei, elk naar hun eigen aard, maakt hen vuriger en bijgevolg ook voorspoediger in hun voorliefdes en hun streven. In dat opzicht loopt de meest onwetende, meest bevooroordeelde natie vaak voorop:de tijd van emigratieverlangen, van verwachtingsvolle reizen naar het buitenland, is reeds een tijd van ziekte, gezwollenheid, ongezonde dikte, voorbode van de dood” [Auch eine Philoſophie der Geſchichte zur Bildung der Menſchheit. Johann Gottfried Herder]

Herder, a  German theologian and clergyman as well as philosopher, did invent “Volksgeist”, the national spirit as the standard of truth and justice for “das Volk”. He tried to reinvent a metaphysical standard of truth. A new authority for truth was necessary because God was dethroned as source of the truth by Bayle, Spinoza and other philosophers. But his truth was not the universal truth, but the relativist truth of das Volk. He even has positive feelings on prejudice:
Das Vorurtheil iſt gut, zu ſeiner Zeit: denn es macht gluͤcklich. Es draͤngt Voͤlker zu
ihrem Mittelpunkte zuſammen, macht ſie feſter auf ihrem Stamme, bluͤhender in ihrer Art,
bruͤnſtiger und alſo auch gluͤckſeliger in ihren Neigungen und Zwecken. Die unwiſſendſte,
vorurtheilendſte Nation iſt in ſolchem Betracht oft die erſte: das Zeitalter fremder Wunſchwanderungen, und auslaͤndiſcher Hoffnungsfahrten iſt ſchon Krankheit, Blaͤhung, ungeſunde Fuͤlle, Ahndung des Todes! [Auch eine Philoſophie der Geſchichte zur Bildung der Menſchheit. Johann Gottfried Herder]

Prejudice is good for the time being because it makes happy. It carries the nations back to their base, attach them securely to their tribe, bring them to greater prosperity, each in their own nature, makes them more fervent and consequently prospered in their loves and their efforts. In that respect, the most ignorant, most biased nation is often the first: the time of emigration desire of expectant traveling abroad, has been a time of illness, swelling, unhealthy thickness, harbinger of death “[Auch eine Philoſophie der Geſchichte zur Bildung der Menſchheit. Johann Gottfried Herder]

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s