Black swans, gnomes and Charles Peirce. #blimage #blimageNL

foto-garden-gnomes-wandering-free

This blogpost is an answer to a #blimage by Frans Droog
In his blogpost Frans mixes his text with facts about black swans. My thinking this morning was about a fact that succeeded in smuggling itself into my memory:
The crape myrtle or Lagerstroemia is the state flower of New Hampshire.
I don’t want to know that, but now I know. And writing this blog post does not help to forget it. (This text is all about learning)

Deze blogpost is het antwoord op de #blimage uitdaging door Frans Droog.In zijn blog wisselt hij zijn tekst af met feitjes over zwarte zwanen. Vanmorgen berapte ik een klein feitje erop dat het zich in mijn geheugen had ingeprent: The crape myrtle or Lagerstroemia is the state flower of New Hampshire.

For me a black swan is a metaphor about knowledge and truth. (Popper and others do use the metaphor to explain the difficulties around inductive reasoning.
I shot the picture in a mini-zoo in Leeuwarden, just because the epistemologic connection.
It is in connecting facts and experiences and opinions we make knowledge. Did you notice these swans are not black at all? A brownish grey and light strokes.
foto-zwarte-zwanen-uitdaging-jaap-soft

Een zwarte zwaan is een metafoor over waarheid en kennis. (Popper en anderen gebruiken deze metafoor om de problemen van het induktieve redeneren uit te leggen) Op het plaatje dat ik in de kinderboerderij van Leeuwarden heb geschoten zie je dat zwarte zwanen helemaal niet zwart zijn.

I am reading Charles Peirce  “Idiot America“. Peirce does what any teacher should do. He is weeding myths, stupidity, false beliefs,crap and ignorance. “Gnomes are a friendly people, but do you really believe gnomes do exist?” “You found this in the newspapers, on the web, but do you think it is true?”.

Ik ben een boek van Charles Peirce “ aan het lezen. Meer daarover: Idiot America“.Peirce doet wat de voornaamste taak van elke leraar is. Hij bestrijdt onzin, bijgeloof, mythen, en stompzinnigheden. “Kaboutertjes zijn lieve schatjes, maar geloof je echt dat ze bestaan?”. “Geloof je alles uit de krant, van internet, van de TV?

The pictures Frans connects to in the #blimage is about gnomes wandering freely, and swans in a fenced area. To me it is a metaphor: Fairy tales and myths and idiot stories and crap freely wandering around and the little reservation for the problem of finding truth is closed.

De twee afbeeldingen van de uitdaging van Frans vertonen loslopende kaboutertjes en zwarte zwanen achter een hek. Dat is een metafoor over de overal vrij verkrijgbare onzin, nonsens, bijgeloof, vooroordelen, en flauwe kul, en de moeite die het kost om de waarheid en betrouwbare kennis te verkrijgen.

Teaching and learning is not about “The crape myrtle or Lagerstroemia is the state flower of New Hampshire”, not about simple facts, but it is about seeing the differences between true and crap. In every discussion two or more sides of a subject come forward. At least one of these is not true. And it sometimes takes an education to see the difference.

The crape myrtle or Lagerstroemia is the state flower of New Hampshire” en andere feitjes horen niet de hoofdmoot te vormen van leren en onderwijzen. Het gaat er bij onderwijs om waarheid en flauwe kul te leren onderscheiden. Als er in een diskussie twee opvattingen over de waarheid zijn, kan er hoogstens een waar zijn. En om dat te leren is soms veel onderwijs noodzakelijk

And now more about the rules of the #blimage:  In #ds106 rules are to be changed. (#blimage being something of a fork of  #ds106 and people around it)

Frans thank you for the invitation.

2 thoughts on “Black swans, gnomes and Charles Peirce. #blimage #blimageNL

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s