In den beginne is aandacht. Everything begins with attention.

wordswords“Everything,” claims Alan Jacobs in 79 Theses on Technology, “begins with attention.” Throughout his theses, Jacobs describes attention as a resource to be managed. We “pay,” “refuse,” and “invest” attention. Behind these distributive acts is a purposeful, willful agent. (79 Theses on Technology: On Attention Chad Wellmon)

Maar als Alan Jacobs geen Engels had gesproken, maar Nederlands, dan had hij geschreven over aandacht schenken. En als hij chinees sprak, dan had hij guan xin gebruikt zoiets als “insluiten in je geest”.
Voor de filosofie van Alan Jacobs maakt het verschil in welke taal hij leeft.

When Alan Jacobs would have used Dutch and no English he would have used “giving attention” In Dutch one does not pay attention. And as a Chinese he would have used guan xin (close into the mind). Language would have changed the philosophy of Jacobs.

Er waren filosofen die bedachten dat de betekenis van woorden van binnenuit komt. Ze bedachten dat mensen als het ware over een aangeboren bibliotheek beschikken om woorden een betekenis te geven. Als dat waar was zou het eenvoudig zijn om een nieuwe taal te leren want het grootste deel is aangeboren volgens die theorie.
Bij nader inzien is het niet goed voor te stellen dat je al een soort begrip voor “wi-fi” in het hoofd hebt als je in de zeventiende eeuw geboren bent lang voordat er zoiets bestaat.

Some philosophers said words are inside your head. They thought humans are born with a list of concepts in their heads to give meaning to words. If that would be true learning a new language would be easy, because that list of concepts. But what concepts are in our heads to give meaning to “wi-fi” and did our ancestors have those concepts?

Maar als je denkt dan gebruik je toch de betekenissen van woorden om je gedachten onder woorden te brengen?
Denk eens na over “je gedachten onder woorden brengen”. Wat breng je onder woorden? Is er eerst een soort woordeloze gedachte waarbij je de juiste woorden zoekt om de gedachte vorm te geven? Misschien doe je dat als je een visuele indruk of een andere gewaarwording wilt beschrijven. Maar wat is de voorloper van de gedachte “ik ga nu naar de keuken” of “die boom daar krijgt al gele bladeren” ? Wat breng je onder woorden? Is je gedachte er al voordat er woorden zijn?

But when a human thinks meanings are in your head, words are in your head. One needs words to think with. Think about this sentence “put your thoughts into words” What do you put into words? Do we have wordless thoughts that need to be translated into words? Do we think without words?

Het maakt verschil welke woorden je kiest om iets te zeggen.

bron voor titel: http://iasc-culture.org/THR/channels/Infernal_Machine/2015/06/79-theses-on-technology-of-techniques-and-technology/

bron voor afbeelding: http://soniaunleashed.com/2013/01/31/the-words-el-ladron-de-palabras-de-brian-klugman-y-lee-sternthal-2012/

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s