Josef Pieper Rust en kultus, rest and cult

golvendblauw

Josef Pieper was christelijk filosoof en het is dus niet onverwacht dat zijn artikel Rust en Kultus uitkomt bij het christelijke sacrament en de christelijke viering.

Josef Pieper was a christian philosopher that is why you could expect he does write about christian sacrament and celebrating in the end of his article about Rest and Cult.

Pieper ontkent de mogelijkheid om rust te vinden buiten een religieuze cultus… Niemand hoeft te verwachten dat een echte cultus kan ontstaan op grond van menselijke beginselen: het behoort tot de natuur van de cultus dat die ontspringt uit een goddelijke bepaling…

Pieper denies the possibility of finding rest outside a religious cult … No one can expect a real cult to arise by virtue of human principles: it belongs to the nature of the cult that it rises from a divine provision …

Pieper maakt scherpe scheiding tussen werk en rust, tussen geestdodend en geestverheffend, tussen de doordeweekse werkdagen en de zondagse rust. Die scheiding maakt het onmogelijk om te denken over mengvormen en over doordeweekse rust.

Pieper makes sharp distinctions between work and rest, between mind-numbing and uplifting spirit, between the workdays in the week and the sunday rest days. This separation makes it impossible to think about mixing work and rest, and about weekdays with periods of real rest.

Stilte, inkeer, bezinning, contemplatie zijn begrippen die Pieper verbindt met rust. De rust die Pieper bedoelt is niet het uitrusten in de pauze tussen de werktijden.De leegte die ontstaat door het ontbreken van de eredienst wordt gevuld door louter doden van tijd en door verveling, die direct gerelateerd is aan het onvermogen om te genieten van vrije tijd; want men kan alleen maar te vervelen als de spirituele kracht te ontspannen is verloren gegaan. Er is een vermelding in Baudelaire Men moet werken, zo niet omdat jehet wilt dan tenminste uit wanhoop, Want om  alles te reduceren tot één waarheid Werk is minder saai dan genot

Pieper links rest to Silence, contemplation, reflection. Pieper does not mean with rest the time of the pause or the break between shifts. “The vacancy left by absence of worship is filled by mere killing of time and by boredom, which is directly related to inability to enjoy leisure; for one can only be bored if the spiritual power to be leisurely has been lost. There is an entry in Baudelaire… “One must work, if not from taste then at least from despair. For, to reduce everything to a single truth: work is less boring than pleasure/rest.”
Josef Pieper, Leisure: The Basis Of Culture

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s