Poem about a sunflower

William Blake : Ah! Sunflower

Ah! sunflower, weary of time,
Who countest the steps of the sun,
Seeking after that sweet golden clime
Where the traveller’s journey is done;

Where the youth pined away with desire,
And the pale virgin shrouded in snow,
Arise from their graves and aspire;
Where my sunflower wishes to go.

William Blake (1757-1827)

Ach zonnebloem, vol ongeduld,
Je telt de schreden van de zon,
Op zoek naar dat zoete gouden land
Waar de tocht van die reiziger ten einde is.

Waar de jeugd vervlogen van verlangen,
En de blanke maagd verdwenen in de sneeuw,
Verrijzen van hun graf en opgaan;
Naar waar mijn zonnebloem heen wil.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s