A habit for silence @livedtime Gewoon even stil zijn

stille

Developing a habit is very easy. Just start doing and continue doing, and after some time you need not think what to do. You are used to do that thing, It has become a habit. Like checking your phone every five minutes.

Een gewoonte ontwikkelen is erg eenvoudig. Gewoon beginnen en doorgaan. Want na een poosje hoef je niet meer na te denken over wat je gaat doen, omdat je eraan gewend bent.  Het is een gewoonte geworden. Zoals iedere vijf minuten je mobiel bekijken.

I always use the stairs and no elevator, because I think it is a very healthy thing climbing stairs. The habit makes that I do not need to decide what to do. Just go for the stairs.

Ik gebruik altijd de trap inplaats van de lift of de roltrap, omdat ik dat gezonder vindt. De gewoonte maakt dat ik niet steeds weer hoef te kiezen, ik neem uit gewoonte de trap.

Developing a custom for stillness is just as easy. Some people do a silent time in the morning, some in the evening. Some do some walking in silence in lunch time. Some are still in a train when commuting. Like this man who is always closing his eyes and everybody assumes he sleeps, but he is doing a stillness moment.

Een gewoonte ontwikkelen voor stilte is net zo eenvoudig. Sommigen kiezen voor een stilte ‘s morgens anderen voor ‘s avonds. Of ze lunchwandelen in stilte. Of ze zijn stil in de trein of bus. Net als die man die altijd zijn ogen sluit en iedereen denkt dat ie slaapt, maar hij is even stil.

Choose one positive habit and keep at it until it becomes so natural that not a day goes past without it naturally arising. Because you will need time to get used to your new practice. (some days, or some months)

Kies een positieve gewoonte en hou vol tot het zo gewoon en natuurlijk wordt dat je er zo aan gewend bent dat het vanzelf gaat. Neem er de tijd voor want gewoontevorming kost tijd (van enkele dagen to enkele maanden)

It could help if  you told someone about your  new habit. They will be very happy help you to remind you.

Het kan helpen anderen te vertellen over je nieuwe gewoonte. Ze zullen je graag aan je voornemen helpen herinneren.

How to change bad habits? Change it for a new and better one. It is very difficult, if not impossible,  to do NOT what you are used to do. It is much more easy to do something else instead of your old bad habit.

Hoe verander je slechte gewoontes? Ontwikkel een nieuwe en betere gewoonte in de plaats van de oude. Het is vrijwel onmogelijk om Niet te doen wat je gewend bent, het is veel eenvoudiger om iets anders te doen dan je gewend bent.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s