Stilte en muziek; Silence and music

Muziek wordt vaak toegepast om de stilte te doorbreken. In parkeergarages, toiletten, winkels en andere ruimtes hoor je muziek. Geluidsbehang is het, om een plezierige sfeer te scheppen.
Music is often applied in order to break the silence. In car parks, toilets, shops and other venues we hear music. Wallpaper-sound used to create a pleasant atmosphere.

In muziek komen ook stiltes voor. De componist schrijft een rust voor, als de muziek afgekopen is hoor je stilte, en voor de muziek begint. Tussen de delen van een symfonie is er ook stilte. Maar er zijn vaak ook kleine stiltes tussen de noten. Die stilte tussen de noten is vaak extreem kort bijvoorbeeld in veel in populaire muziek.
In http://www.classicfm.com/discover-music/latest/best-silences-in-music/ hoor je stiltes tussen de slotakkoorden van symfonie nr 5 van Sibelius.

In music are silences. The composer writes a rest, if the piece of music ended you hear silence, and silence is at the start of the music. Between the movements of a symphony, is silence. Between notes are short silences . That silence between the notes is often extremely short.
In http://www.classicfm.com/discover-music/latest/best-silences-in-music/ hear silences between the final chords of Symphony No. 5 by Sibelius.

Langere stilte komt vaak voor als er een stuk muziek is afgesloten.Als het stuk eindigt, of als er een muzikale zin eindigt. Maar soms is er een stilte middenin een stuk, middenin een muzikale zin.
Longer silence often occurs when a piece of music has ended. When the piece ends, or when terminating a musical phrase. But sometimes there is a silence in unexpected places, when a musical phrase is not finished.

Stilte is heel belangrijk in muziek, omdat stilte het geluid aanvult. En heel vaak geeft juist de stilte een sterke expressie aan de muziek. Elke goede componist en muzikant weet hoe stilte en geluid in de muziek toe te passen, juist de combinatie maakt de goede muziek.(https://heptagrama.com/sound-silence.htm ).

Silence is very important in music as well, as it supplements the sounds in the song, and, more often than not, provides moments of intense expression. Every musician and composer knows how to use both sound and silence, and their combination is often the secret to a great song. (https://heptagrama.com/sound-silence.htm )

En als je zoekt naar muziek met het woord ‘stilte’ in de titel vind je een lange lijst met muziek, en maar weinig stilte.

When we do a search for ‘silence’ in titles of music, you will end with a long list of music, and not much silence
.

Er is zijn weinig muziekstukken waarin stilte een hoofdrol speelt. In http://www.classicfm.com/discover-music/latest/best-silences-in-music/ is het stuk 4’33” van John Cage opgenomen.

Most compositions do not consist of more silence than noises. In http://www.classicfm.com/discover-music/latest/best-silences-in-music/ you could find 4’33” of John Cage.

De lengte van de stilte tussen het geluid is in de meeste gevallen veel korter dan het geluid.
The duration of silences between sounds in music mostly is much shorter than the sounds.

Stilte in muziek is niet een louter ontbreken van geluid. Silence in music is not just the discontinuity of sounds. </em
“Impressions of the music that preceded the silence seep into the gap, as do expectations about what may follow.” (Elizabeth Hellmuth Margulis in https://www.sciencedaily.com/releases/2007/06/070622180242.htm ) Indrukken van de muziek die vooraf gaat aan het moment van stilte en de verwachting van wat zal komen kleuren de stilte.

Melodie en maat en ritme maken de muziek als het ware voorspelbaar. Sommige moderne muziek heeft geen herkenbare maat of ritme, en ook geen melodie. De stiltes in die muziek wekken daarom minder duidelijke verwachtingen bij de luisteraar.
Melody and measures and rythm cause a certain predictability in music. Some sorts of modern music have no clear melody, measure or rythm. Silences in that sort of music do not cause expectations in the listener.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s