Ban or mute a word (e.g. trump) from twitter / tweetdeck. Verban een woord (bv trump) van je Twitter Tweetdeck.

in tweetdeck hit the orange wheel down left, settings.
Choose settings from menu.
Choose mute.
Write down your word and finish operation.
Twitter help on Mute: https://help.twitter.com/nl/using-twitter/advanced-twitter-mute-options

In Tweetdeck klik op oranje wiel (linksonder)
kies Settings,
kies Mute
vul het woord in op daatvoor bestemde plaats.

Voor Twitter zie :https://help.twitter.com/nl/using-twitter/advanced-twitter-mute-options

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s