Spellingscontrole in Tomboy spell check

Tomboy (en allerlei andere toepassingen) hebben een spellingscontrole.

Klik rechts op een rood onderstreept woord in de tekst en je ziet de spellingscontrole aan het werk.

Om de spelling van  een andere taal te controleren heb je een pakket nodig. Zoek eerst het juiste pakket

In Linux, Fedora via de Terminal :

dnf search [Name of Language]
dnf search dutch
Look for a hunspell language pack for your language.

Intalleer het gewenste pakket:

dnf install hunspell-nl.noarch

To add a language for spell check in Linux Fedora do in Terminla : dnf install hunspell-nl.noarch 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s