Groot verschil tussen Homo Filosoficus en Homo Sapiens (Quassim Cassam)

De kloof tussen homo filosoficus en homo sapiens wordt onder meer veroorzaakt door enkele eigenschappen van homo sapiens.
Disparity between homo sapiens and homo philosophicus;

  • Hangt koppig aan attitudes, attitude recalcitrance.
  • Onvoldoende zelfkennis, self-ignorance.
  • Thinking fast and not thinking slow (Kahneman)
  • Vasthouden aan opvattingen ook nadat  bewezen is dat ze  onhoudbaar zijn, belief-perseverance.

Quassim Cassam, self-knowledge for humans. 2014, Oxford Univ. Press.  H1

Zie ook de lijst met denkfouten https://pedrodebruyckere.blog/2015/10/05/overzicht-van-20-denkfouten-die-er-voor-zorgen-dat-je-geen-rationele-beslissing-neemt/ van https://www.businessinsider.com.au/cognitive-biases-that-affect-decisions-2015-8.

anchoring bias  De eerst beschikbare informatie het meeste gewicht geven.

availability heuristic: Teveel gewicht geven aan beschikbare informatie.

bandwagon effect: Groepsdenken, je aansluiten bij de meningen van anderen.

blind spot bias: Je eigen denkfouten niet kennen.

choice supportive bias: Aan een gekozen oplossing teveel geloofwaardigheid geven.

clustering illusion: Niet bestaande patronen in informatie zien.

confirmation bias: Teveel aandacht hebben voor gegevens die je mening ondersteunen.

conservative bias: Meer waarde hechten aan bestaande opvattingen dan aan nieuwe feiten.

information bias: Meer gegevens zoeken maar niet in actie komen.

ostrich effect  Je kop in het zand steken.

outcome bias: Teveel waarde hechten aan een gelukkig resultaat ipv aan de logica van de beslissing.

overconfidence:  Teveel zelfvertrouwen

placebo effect: Soms heeft geloof in een bewering al effekt. Maar dat moet je niet als bewijs beschouwen.

pro-innovative effect: Geloven in nog onbewezen waarde van iets nieuws.

recency: Teveel waarde hechten aan de laatst binnengekomen feiten/meningen.

salience: teveel aandacht voor opvallende feiten.

selective perception: Verwachtingen de waarneming laten beinvloeden.

stereotyping: Te snel toedichten van eigenschappen op grond van veronderstelde groepskenmerken.

survivorship bias: Fout beeld hebben van situatie door niet zien van mislukkingen.

zero risk bias: Zekerheid willen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s