Art and Power. Modern (ontaard, experimenteel) of realistisch (volks, totalitair)

By Ludwig Dettmann – anagoria, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=44944349

Dettmann was een door de Nazi-partij goedgekeurd schilder.

zie https://www.marionnelufting.com/art-is-tof/power-kunst-en-macht/

In de periode tussen de beide Wereldoorlogen boden totalitaire regimes verzet tegen experimentele stromingen in de kunst.Stalin vond het allemaal ‘te ver van het volk’ afstaan en schreef het Socialistisch Realisme als verplichte kunstvorm voor. Adolf Hitler noemde de Moderne kunst zelfs ‘ontaard’ en legde grote nadruk op de Realistische kunst.

Na WO II in het Westen beschouwde men iedere vorm van kunst die Hitler en Stalin hadden goedgekeurd nu expliciet ‘fout’, en alle vormen van kunst die zij hadden afgekeurd werden nu ‘goed’ bevonden. Met als resultaat dat het klassieke Realisme voortaan werd gezien als ‘kunst van de vijand’, terwijl het Modernisme symbool ging staan voor de vrijheid van het ‘Vrije Westen’. Voor een ‘moderne’ kunstenaar werd kunst een politieke keuze, een statement, een houding, een daad van verzet tegen de voormalige vijand.

(vrij naar: Marionne Louise Lufting-Heijna)

 

 

 

 

 

By Albert Gleizes – Küppers, Paul Erich, Der Kubismus; ein künstlerisches Formproblem unserer Zeit, 1920, PD-US, https://en.wikipedia.org/w/index.php?curid=38989098. Het schilderij is verdwenen in de nazi-tijd. De autoriteiten vonden het een ontaard schilderij.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s