Government and art. Kunst als middel voor de verbeteren van de kracht van de staat.

bron: https://www.culturalpolicies.net/web/files/83/en/US-WhyGovSupport2010.pdf

Waarom is stimuleren van de kunst goed voor de overheid?
Why are the arts a good public sector investment?

• ECONOMIC DRIVERS: The arts create jobs and produce tax revenue. A strong arts sector is
an economic asset that stimulates business activity, attracts tourism revenue, retains a high
quality work force and stabilizes property values. The arts have been shown to be a successful and sustainable strategy for revitalizing rural areas, inner cities and populations struggling with
poverty.

Dat betekent dat de romantische visie op de kunstenaar als onafhankelijk en onbaatzuchtig persoon die het om de kunst gaat helemaal niet het hele verhaal is.Als die visie op de kunstenaar al waarheid was ooit.

• EDUCATIONAL ASSETS: The arts foster young imaginations and facilitate children’s success in school. They provide the critical thinking, communications and innovation skills essential to a productive 21st-century work force.

• CIVIC CATALYSTS: The arts create a welcoming sense of place and a desirable quality of life. The arts also support a strong democracy, engaging citizens in civic discourse, dramatizing important issues and encouraging collective problem solving.

We zienhier even voorbij aan kunst die de foute dingen stimuleert.

• CULTURAL LEGACIES: The arts preserve unique culture and heritage, passing a state’s precious cultural character and traditions along to future generations.

Incorporating the arts improves the impact of other state policies and services.

Een stem van een ‘arme dichter’;

Dichten kun je niet leren. Het is een geschenk van de Heilige Geest, je krijgt het bij je geboorte. Poeta nascitur, non fit. Omdat het een geschenk is mag je je er niet op laten voorstaan, dat is hoogmoed en ijdelheid, al is dat laatste niemand vreemd, je wilt erkend worden voor wat je doet en het moet gezegd dat er heus wel enige eigen verdienste schuilt in de dichtkunst, want je moet je talent ontwikkelen, je moet veel oefenen voor het tot bloei komt. Vergelijk het met een schilder of een musicus, die moeten langdurig in de leer. Pas dan kun je geld vragen voor je arbeid. Dat brengt me op een merkwaardig verschil met de dichtkunst: die hoor je niet te beoefenen tegen betaling, dat is geen ambacht. Maar waar moeten wij dan van leven? ‘Dichten levert me weinig op,’ klaagt de dichteres (volgens mij was het een dichteres) van Beatrijs al, de mensen raden haar aan ermee te stoppen. Gelukkig deed ze het ter ere van Maria.

Ik denk nog even na over het verschil in betaling: is het niet vreemd dat schilders en musici überhaupt betaald krijgen voor werk dat uit de geest voortkomt, de Heilige Geest zelfs? Zij maken iets wat de wereld van de materie overstijgt, de wereld van het geld, het lijkt meer een roeping dan een beroep en dat geldt natuurlijk ook voor ons dichters, al bedoel ik niet wat de recreatie als oogmerk heeft, dus niet esbattementen, kluchten en zotte refreinen, maar iets wat net als in de schilderkunst en de muziek Gods schepping zichtbaar of ervaarbaar maakt of iets wat we proberen te vangen in het woord ‘schoonheid’, wat misschien hetzelfde is. Anderzijds kun je je afvragen, als de mensen kennelijk grote behoefte aan de kunsten hebben, waarom dat dan niet betaald zou hoeven worden. Schilders en musici waren altijd al in dienst van een heer of een stad of kregen opdrachten van de kerk. Priesters worden trouwens ook betaald voor hun geestelijke werk. Dus ik zou zeggen: betaal ons arme dichters dan ook maar!

uit: In de wereld; Anker, Robert (een van de laatste bladzijden)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s