Herkauwen, ruminating, van emotionele gedachten.

Rumineren is herkauwen. In de psychologie is rumineren het steeds maar weer terugkeren op negatieve en emotionele gedachten.

Je krijgt het maar niet uit je hoofd…

Er zijn manieren om dat rumineren te stoppen.

 • Denk aan iemand die je medeleven verdient, of die lijdt. Stuur een boodschap.
 • Leidt jezelf af met boeken, karweitjes, museum, muziek, gezelschap.
 • Distract with books, movies, museums,  reading, a walk.
 • Probeer iets groots te verrichten, overtref jezelf.
 • herschrijf het verhaal (ik vind deze niet zo goed, omdat je blijft denken)
 • Tel je zegeningen.
 • Zeg tegen jezelf, Denk Niet, denk niet, en ga iets doen.
 • Ga wandelen of sporten, boksen.
 • lees of luister kijk naar het verhaal van anderen. biografieen.
 • Zeg een gedicht op, uit je hoofd.
 • Als je het kunt: Ontspan en leeg je hoofd.

 

 

How do I specify the location Tomboy is to use to store the notes.

On this page https://askubuntu.com/questions/67984/how-do-i-specify-the-location-tomboy-is-to-use-to-store-the-notes

As I am not a member of askubuntu I am not permitted to vote for this one. This one works for me in Fedora. That is why I do copy this  solution of this problem:


 

Your Tomboy notes are stored in the directory ~/.local/share/tomboy/. You can change the default directory for your notes by following these instructions.

Open a terminal and then run these commands:

  1. sudo cp /etc/profile /etc/profile.bak

(backup the files)

 1. sudo nano /etc/profile
 2. Copy and paste this line at the end in the document just opened.
  export TOMBOY_PATH=/path/to/your/directory
  

  This will set up /path/to/your/directory for your Tomboy PATH. Change /path/to/your/directory to whichever directory you want to store your notes.

 3. Log out and log back in and now Tomboy will read the notes saved in that directory.

Do note that the notes already saved in the old directory will not be automatically imported into the new directory. You have to copy over to the new directory yourself.

Spellingscontrole in Tomboy spell check

Tomboy (en allerlei andere toepassingen) hebben een spellingscontrole.

Klik rechts op een rood onderstreept woord in de tekst en je ziet de spellingscontrole aan het werk.

Om de spelling van  een andere taal te controleren heb je een pakket nodig. Zoek eerst het juiste pakket

In Linux, Fedora via de Terminal :

dnf search [Name of Language]
dnf search dutch
Look for a hunspell language pack for your language.

Intalleer het gewenste pakket:

dnf install hunspell-nl.noarch

To add a language for spell check in Linux Fedora do in Terminla : dnf install hunspell-nl.noarch 

Het belang van de juiste naam. The importance of the right name. @GNOME


Gnome has a web-browser and it is named ‘WEB’. Has been known as ‘Epiphany‘.
Imagine a new user asking for help on problems with Web. This new user will not find a gnome-forum, so the question will appear in the forum of the OS.
Gnome heeft een webbrowser met de naam WEB, Vroeger bekend onder de naam Epiphany. Stel je voor welke reakties iemand krijgt die op een forum een probleem het web beschrijft. Heel verwarrend.

Gnome has a program to deliver new software and upgrades. That program has the name Software. Imagine a new user asking for help on problems with Software. The official name of the app is gnome-software. Very confusing.
Gnome heeft een programma dat Software heet. De officiele naam is gnome-software. De misverstanden op fora over een probleem met Software van Gnome vallen direkt in het oog.

Willem van der Velde jr. Schepen in de storm, 1660

Willem van der Velde the Younger, Ships in a gale, 1660.
Romantiek avant la lettre.

De term ‘romantisch, romantiek’ komt voor in ‘Les Rêveries du promeneur solitaire’ van Jean-Jacques Rousseau waarin die de oevers van het meer van Bienne romantisch noemt. Wij zouden zeggen picturesk…
C’est dans cette acception que le mot fait son entrée dans la langue française avec ‘Les Rêveries du promeneur solitaire’ de Jean-Jacques Rousseau où il donne le qualificatif de romantique aux rives sauvages du lac de Bienne. (https://fr.wikipedia.org/wiki/Romantisme)

Les rives du Lac de Bienne sont plus sauvages & romantiques que celles du Lac de Geneve, parce que les rochers & les bois y bordent l’eau de plus près ; mais elles ne sont pas moins riantes. (https://fr.wikisource.org/wiki/Les_R%C3%AAveries_du_promeneur_solitaire/Texte_entier)

Romantiek in de kunsten en de filosofie van de Verlichting

(img. By Antoine-Jean Gros – Musée du Louvre, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=38943)

In het essay Romanticism https://www.metmuseum.org/toah/hd/roma/hd_roma.htm heet het dat de Romantiek in de schilderkunst een reaktie is op de Verlichting. … . With its emphasis on the imagination and emotion, Romanticism emerged as a response to the disillusionment with the Enlightenment values of reason and order in the aftermath of the French Revolution of 1789. ..

. Maar verder lezen in het essay leert dat het vooral een reaktie is op de school van David. .. Though often posited in opposition to Neoclassicism, early Romanticism was shaped largely by artists trained in Jacques Louis David’s studio, including Baron Antoine Jean Gros, Anne Louis Girodet-Trioson, and Jean Auguste Dominique Ingres.
zie Ook ( The Legacy of Jacques Louis David (1748–1825) https://www.metmuseum.org/toah/hd/jldv/hd_jldv.htm )

Mijn vraag is waarom de Verlichting hier als oorzaak van de Romantiek wordt gezien. Het is een filosofische stroming tenslotte.

open .docx in Fedora with docx2txt

Docx2txt is a command-line tool that converts .docx files to plain text. (It does not convert .doc files.)
(source of this text https://www.computerhope.com/issues/ch001752.htm)
Download the source from Sourceforge at https://sourceforge.net/projects/docx2txt/. Extract the archive:

to install perl, unzip and make.

sudo dnf update && sudo dnf install perl unzip make
daarna cd dox2txt-1.4

en sudo make

Docx2txt is now installed as docx2txt.sh. For instance, to convert the file word-document.docx to a text file, you can run: docx2txt.sh word-document.docx textname.txt

If that does not work try this

(https://ask.fedoraproject.org/en/question/7606/how-to-execute-sh-programs-in-fedora/)

go to /usr/local/bin and find docx2txt.sh
do chmod +1 docx2txt.sh (to change permissions)
do sh docx2txt.sh (to pass it to shell interpreter)

now go to .docx file and try to open with

Bash commando’s

cp copy
mkdir
rm remove file
zie http://mally.stanford.edu/~sr/computing/basic-unix.html
pwd geeft weer waar je bent
man commandname — shows you the manual page for the command
rm -r “directoryname” remove directory and contents.
commandname –help geeft tekst over commando.

DNF = Yum zie https://fedoraproject.org/wiki/dnf
ls geeft lijst van inhoud map
exit -einde
shutdown -P now
(sudo) nano editor
sudo
mv betandsnaam [path-]bestandsnaam, hernoemen en verplaatsen.
du disk use

Move orange.doc to the Documents folder:
mv orange.doc ~/Documents/orange.doc
pwd geeft huidige map