Het nieuwe protesteren stuur een wens bericht, vraag naar de kamer.

Met heel veel mensen bij elkaar komen om te protesteren is meestal een slechte manier om aandacht te krijgen.

Een betere manier om duidelijk te maken wat je mening is of wat je wensen zijn is een bericht aan een tweedekamerlid.

En hoe meer mensen dat doen hoe meer aandacht deze aktie krijgt van de mensen die er toe doen. De leden van de tweede kamer kunnen wetten maken, vragen stellen aan de regering en invloed uitoefenen.

Hoe werkt het?

1. Zoek een tweedekamerlid uit de lijst met leden van de tweede kamer.  Ja dar staan geen adressen bij, maar die komen nog.

2. Klik met muis op de naam van het tweedekamerlid dat je hebt gekozen.  Je komt dan op de pagina met email-adres en faceboek-anker. van het tweedekamerlid.

Stuur een net mailtje met je klachten, wensen of protest. (Het werkt beter als je een beleefd en duidelijk bericht stuurt)

 

 

Christian Konrad Wilhelm Dohm, #verlichting

Christian Konrad Wilhelm Dohm, ab 1786 von Dohm, (* 11. Dezember 1751 in Lemgo; † 29. Mai 1820 in Pustleben bei Nordhausen) war Jurist, preußischer Diplomat und politischer und historischer Schriftsteller. Als Autor der wegweisenden Schrift Über die bürgerliche Verbesserung der Juden von 1781 trat er im Sinne der Aufklärung für die jüdische Emanzipation ein und förderte diese europaweit.

(afb. Von Karl Christian Kehrer – http://museum-digital.de/nat/index.php?t=objekt&oges=903, Gemeinfrei, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=21869694)

zie https://de.wikipedia.org/wiki/Christian_Konrad_Wilhelm_von_Dohm

he was a staunch advocate for Jewish emancipation. He entered Prussian officialdom in 1779, first as archivist in Berlin. In 1781, Dohm published a two-volume work entitled Ueber die bürgerliche Verbesserung der Juden (“On the Civil Improvement of the Jews”), which argued for Jewish political equality on humanitarian grounds. It was widely praised by the Jewish communities in Berlin, Halberstadt, and Suriname. In 1786 he was ennobled (untitled nobility), gaining him the nobiliary particle von before his surname.

 

The Making of an Animated Gif (Image)

The making of an animated gif

The thing is called .gif because the .gif is the extension of the image file. (pinokkio.gif)

Open GIMP

(Download gimp at https://www.gimp.org/downloads/ It will make a guess of your OS opereating system, but you may change that.)

Open a picture with GIMP.

Our picture is pinokkio.jpg

For animated gifs you need two or more images. These images must be different. The animation will show every different image in a row.

We will now add something to the image in order to make a second different image.

First EXPORT your image AS with a different name ( I add a number to it so it will be pinokkio2.jpg)

Now make a change in pinokkio2.jpg (change color, remove a part, transform it)


Now pinokkio2.jpg is open in GIMP. You did change it. The nose is extended.

Open the first pinokkio.jpg as layers.

Now EXPORT AS and rename in that export process the image from pinokkio2.jpg to pinokkio2.gif.

Here GIMP asks if we would like it to Crop  the images. We do want that.


GIMP will pop up a screen/menu.

In that screen do select as animation

Now your animated gif is ready for use.

To see if the .gif is doing well, I do open Twitter and open the file in Twitter. It should work there. Now remove the image and change it or publish it.

To open a file in Twitter use this button.

Go on and make more animated gifs.

Comments and questions to my twitter.

Jacob Gottfried Haafner

Jacob Gottfried Haafner (Halle, 13 mei 1754 – Amsterdam, 4 september 1809) was een Duits-Nederlands schrijver van reisverslagen. Haafner schreef over zijn leven en reizen in Zuid-Afrika, Voor-Indië en Ceylon vijf reisverhalen. Hij had een afschuw van westers kolonialisme, de zending en slavernij. #verlichting

In 1805 veroorzaakte hij opschudding in Nederlandse zendingskringen door een prijsvraag van Teylers Godgeleerd Genootschap over het nut van de zending zo compromisloos negatief te beantwoorden, dat het twee jaar duurde voordat het traktaat in druk verscheen. Ongetwijfeld met spijt in het hart kenden de heren van het Genootschap de prijs toch aan Haafner toe: hij was namelijk de enige inzender en kwaliteit kon aan zijn inzending niet worden ontzegd.

[zie wikipedia.nl]
Voor zijn boeken: https://www.goodreads.com/author/show/4761089.Jacob_Haafner

Romantiek in de kunsten en de filosofie van de Verlichting

(img. By Antoine-Jean Gros – Musée du Louvre, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=38943)

In het essay Romanticism https://www.metmuseum.org/toah/hd/roma/hd_roma.htm heet het dat de Romantiek in de schilderkunst een reaktie is op de Verlichting. … . With its emphasis on the imagination and emotion, Romanticism emerged as a response to the disillusionment with the Enlightenment values of reason and order in the aftermath of the French Revolution of 1789. ..

. Maar verder lezen in het essay leert dat het vooral een reaktie is op de school van David. .. Though often posited in opposition to Neoclassicism, early Romanticism was shaped largely by artists trained in Jacques Louis David’s studio, including Baron Antoine Jean Gros, Anne Louis Girodet-Trioson, and Jean Auguste Dominique Ingres.
zie Ook ( The Legacy of Jacques Louis David (1748–1825) https://www.metmuseum.org/toah/hd/jldv/hd_jldv.htm )

Mijn vraag is waarom de Verlichting hier als oorzaak van de Romantiek wordt gezien. Het is een filosofische stroming tenslotte.

Muziek en filosofie.

dichines

Volgens James Tartaglia https://philosophynow.org/issues/119/The_Sound_of_Philosophy is filosofie meer een kunst dan een wetenschap. In het tijdschrift voor performancephilosophy http://www.performancephilosophy.org/journal onderzoekt men onder andere de relatie tussen muziek en filosofie, namelijk in hoeverre muziek een filosofische uiting kan zijn.

http://www.jazzphilosophyfusion.com/album.html is een poging tot filosofische muziek of muzikale filosofie. Je kunt er naar luisteren. En kijken http://www.jazzphilosophyfusion.com/videos.html

Performance filosofie is iets anders dan filosoferen over muziek. Filosoferen over muziek zoals vragen naar de relatie tussen geluid en stilte en publiek of naar de betekenis van de visuele performance voor de muziek.
Performance filosofie uses artistic practices as such to find, think and demonstrate its thoughts. http://www.performancephilosophy.org/journal/article/view/8/23

Voor de filosofie is de performance belangrijk. Want filosofie groeit het best in een open gesprek, in uitwisseling. While no art-form is necessarily performative, any and all can be by adding one element to expressive movement: that is, vision. All that is required for any expressive bodily movement to be a performance is that artists come out of their room, their studio, their practice space, and move their bodies in a shared visual fabric. http://www.performancephilosophy.org/journal/article/view/8/23

Volgens Brian Morton, The Wire, Issue 311, January 2010 Is Lei Liang een belangrijke musical philosopher. .. The carefully won emptiness of his thought allows sound to flow and cohere in new directions and forms. East and West lose any slack associations.

Concentratie bij musiceren, concentrate before making music

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Be prepared.
Sit down or be standing up using the right posture.
Prepare, read the sheet of music. What is written, which key, repeats.
What rhythm and velocity?

Ga klaar zitten (of staan).
Bereid je voor, lees de muziek die voor je staat even door. Kijk naar bijschriften, voortekens, maatsoort en herhalingen.
Wat is het ritme en de snelheid?

Tune the instrument, try it.
Wait until you and the music are ready.
Do not listen to anything but your music.
The only thing in the world is the music on the sheet and you and your instrument.

Stem je instrument, ga na of het instrument werkt.
Wacht even tot jij en de muziek klaar zijn voor het spel.
Luister niet naar anderen, er is alleen de muziek voor je op papier en jij met je instrument.

When playing. Go on. Every musical phrase is just a moment and after that it is gone. Be good music or not.
Do not hurry, take your time.

Ga door, elke gespeelde reeks noten is er slechts even en daarna is ie weg. Goed of fout.
Haastige spoed is zelden goed geldt ook hierbij. Laat je niet gek maken, neem je tijd.

Poem about a sunflower

William Blake : Ah! Sunflower

Ah! sunflower, weary of time,
Who countest the steps of the sun,
Seeking after that sweet golden clime
Where the traveller’s journey is done;

Where the youth pined away with desire,
And the pale virgin shrouded in snow,
Arise from their graves and aspire;
Where my sunflower wishes to go.

William Blake (1757-1827)

Ach zonnebloem, vol ongeduld,
Je telt de schreden van de zon,
Op zoek naar dat zoete gouden land
Waar de tocht van die reiziger ten einde is.

Waar de jeugd vervlogen van verlangen,
En de blanke maagd verdwenen in de sneeuw,
Verrijzen van hun graf en opgaan;
Naar waar mijn zonnebloem heen wil.

Kreativiteit, chaos, struktuur.

kreativeChaos
“Het is een chaos hierbeneden, alles door elkaar, geen enkele stuktuur. Hier zou ik niet kunnen werken.”

“Total chaos down there. Disorder and messy. No structure. I could not think with this junk yard”.

Kreativiteit is het vermogen om combinaties te maken, die vast te leggen en er een vorm aan te geven.

Kreativity is the skills to combine, and to catch it into form.

Meditate #ds106 and be enlightened

meditation

Ruminating and watching and rethinking a work of art, making notes, or draw sketches is a slow and thoughtful process. It takes time to look carefully and make a copy of a (part of a ) work of art.I need to focus my attention to the work.

How to enjoy music other than listening again and again, or to try to play yourself the music over and over?
Part of the joy is to live the emotional power of the work, and it is the careful observation of it.

Maybe meditation is like  enjoying art in a slow and attentive way? I know the feeling of ‘enlightenment’ (or is it joy?) after playing a piece of music.

About “Art as Therapy” Allan de Botton: “This book proposes that art is a therapeutic medium that can help guide, exhort and console its viewer, enabling them to become better versions of themselves.”

Stone of unknown artist in Padborg (Danemark)