Moraal filosofie

http://www.self-knowledgeforhumans.com/beginners-guide.html

 

https://web.archive.org/web/20190304210603/https://philosophynow.org/issues/130/Soren_Kierkegaard_On_the_Perils_of_Procrastination Te lezen als zijdelings  Commentaar op het boek over Moraal van  Philippa Foot.

https://web.archive.org/web/20190304211021/https://philosophynow.org/issues/130/Can_an_Ought_be_Derived_from_an_Is

 

About James Dawes’s Evil Men. (interview van Paul Bloom):  A related complaint is that philosophers and psychologists study, almost exclusively, interactions between strangers. But in the real world, moral questions often come up within families and other intimate relationships, and so we miss a lot of the complexities of actual morality, concerning obligations, promises, expectations and so on. It’s a shame that these sanitised cases with strangers have come to dominate our field.  (https://fivebooks.com/best-books/cruelty-and-evil-paul-bloom/)

 

(afbeelding:   Chinese symbool voor DE ,  deugd)

Groot verschil tussen Homo Filosoficus en Homo Sapiens (Quassim Cassam)

De kloof tussen homo filosoficus en homo sapiens wordt onder meer veroorzaakt door enkele eigenschappen van homo sapiens.
Disparity between homo sapiens and homo philosophicus;

 • Hangt koppig aan attitudes, attitude recalcitrance.
 • Onvoldoende zelfkennis, self-ignorance.
 • Thinking fast and not thinking slow (Kahneman)
 • Vasthouden aan opvattingen ook nadat  bewezen is dat ze  onhoudbaar zijn, belief-perseverance.

Quassim Cassam, self-knowledge for humans. 2014, Oxford Univ. Press.  H1

Zie ook de lijst met denkfouten https://pedrodebruyckere.blog/2015/10/05/overzicht-van-20-denkfouten-die-er-voor-zorgen-dat-je-geen-rationele-beslissing-neemt/ van https://www.businessinsider.com.au/cognitive-biases-that-affect-decisions-2015-8.

anchoring bias  De eerst beschikbare informatie het meeste gewicht geven.

availability heuristic: Teveel gewicht geven aan beschikbare informatie.

bandwagon effect: Groepsdenken, je aansluiten bij de meningen van anderen.

blind spot bias: Je eigen denkfouten niet kennen.

choice supportive bias: Aan een gekozen oplossing teveel geloofwaardigheid geven.

clustering illusion: Niet bestaande patronen in informatie zien.

confirmation bias: Teveel aandacht hebben voor gegevens die je mening ondersteunen.

conservative bias: Meer waarde hechten aan bestaande opvattingen dan aan nieuwe feiten.

information bias: Meer gegevens zoeken maar niet in actie komen.

ostrich effect  Je kop in het zand steken.

outcome bias: Teveel waarde hechten aan een gelukkig resultaat ipv aan de logica van de beslissing.

overconfidence:  Teveel zelfvertrouwen

placebo effect: Soms heeft geloof in een bewering al effekt. Maar dat moet je niet als bewijs beschouwen.

pro-innovative effect: Geloven in nog onbewezen waarde van iets nieuws.

recency: Teveel waarde hechten aan de laatst binnengekomen feiten/meningen.

salience: teveel aandacht voor opvallende feiten.

selective perception: Verwachtingen de waarneming laten beinvloeden.

stereotyping: Te snel toedichten van eigenschappen op grond van veronderstelde groepskenmerken.

survivorship bias: Fout beeld hebben van situatie door niet zien van mislukkingen.

zero risk bias: Zekerheid willen.

After install Fedora

Fedora Logo

After new Fedora:

sudo dnf update

sudo dnf install musescore

email program Evolution, set accounts

(of Thunderbird)

sudo dnf install Keepassxc

sudo install tomboy

sudo install rednotebook

sudo install calibre

sudo install syncthing (connect to devices in LAN)(mkdir /Sync

change default search engine in Firefox (startpage.com)

sudo install nano

sudo dnf remove gnome-software

gsettings set org.gnome.desktop.peripherals.trackball scroll-wheel-emulation-button <button_id>  Button 9

sudo install anki

sudo install gimp

import contacts email program

clock override extension Gnome (https://extensions.gnome.org/) %A %d %B %G %g %R

rednotebook & tomboy in /Sync.    https://connectiv.wordpress.com/2018/10/23/how-do-i-specify-the-location-tomboy-is-to-use-to-store-the-notes/

bookmarks toolbar Firefox

sudo dnf install cowsay

sudo dnf install fortune-mod  (zie https://lmpeiris.wordpress.com/2011/01/17/cowsayhow-to-make-a-cow-talk-on-terminal-startup/)

sudo dnf install simple-scan

install docx2txt  https://sourceforge.net/projects/docx2txt/

install VLC  https://www.videolan.org/vlc/download-fedora.html

 

 

 

 

 

Herkauwen, ruminating, van emotionele gedachten.

Rumineren is herkauwen. In de psychologie is rumineren het steeds maar weer terugkeren op negatieve en emotionele gedachten.

Je krijgt het maar niet uit je hoofd…

Er zijn manieren om dat rumineren te stoppen.

 • Denk aan iemand die je medeleven verdient, of die lijdt. Stuur een boodschap.
 • Leidt jezelf af met boeken, karweitjes, museum, muziek, gezelschap.
 • Distract with books, movies, museums,  reading, a walk.
 • Probeer iets groots te verrichten, overtref jezelf.
 • herschrijf het verhaal (ik vind deze niet zo goed, omdat je blijft denken)
 • Tel je zegeningen.
 • Zeg tegen jezelf, Denk Niet, denk niet, en ga iets doen.
 • Ga wandelen of sporten, boksen.
 • lees of luister kijk naar het verhaal van anderen. biografieen.
 • Zeg een gedicht op, uit je hoofd.
 • Als je het kunt: Ontspan en leeg je hoofd.

 

 

How do I specify the location Tomboy is to use to store the notes.

On this page https://askubuntu.com/questions/67984/how-do-i-specify-the-location-tomboy-is-to-use-to-store-the-notes

As I am not a member of askubuntu I am not permitted to vote for this one. This one works for me in Fedora. That is why I do copy this  solution of this problem:


 

Your Tomboy notes are stored in the directory ~/.local/share/tomboy/. You can change the default directory for your notes by following these instructions.

Open a terminal and then run these commands:

  1. sudo cp /etc/profile /etc/profile.bak

(backup the files)

 1. sudo nano /etc/profile
 2. Copy and paste this line at the end in the document just opened.
  export TOMBOY_PATH=/path/to/your/directory
  

  This will set up /path/to/your/directory for your Tomboy PATH. Change /path/to/your/directory to whichever directory you want to store your notes.

 3. Log out and log back in and now Tomboy will read the notes saved in that directory.

Do note that the notes already saved in the old directory will not be automatically imported into the new directory. You have to copy over to the new directory yourself.

Spellingscontrole in Tomboy spell check

Tomboy (en allerlei andere toepassingen) hebben een spellingscontrole.

Klik rechts op een rood onderstreept woord in de tekst en je ziet de spellingscontrole aan het werk.

Om de spelling van  een andere taal te controleren heb je een pakket nodig. Zoek eerst het juiste pakket

In Linux, Fedora via de Terminal :

dnf search [Name of Language]
dnf search dutch
Look for a hunspell language pack for your language.

Intalleer het gewenste pakket:

dnf install hunspell-nl.noarch

To add a language for spell check in Linux Fedora do in Terminla : dnf install hunspell-nl.noarch 

Het belang van de juiste naam. The importance of the right name. @GNOME


Gnome has a web-browser and it is named ‘WEB’. Has been known as ‘Epiphany‘.
Imagine a new user asking for help on problems with Web. This new user will not find a gnome-forum, so the question will appear in the forum of the OS.
Gnome heeft een webbrowser met de naam WEB, Vroeger bekend onder de naam Epiphany. Stel je voor welke reakties iemand krijgt die op een forum een probleem het web beschrijft. Heel verwarrend.

Gnome has a program to deliver new software and upgrades. That program has the name Software. Imagine a new user asking for help on problems with Software. The official name of the app is gnome-software. Very confusing.
Gnome heeft een programma dat Software heet. De officiele naam is gnome-software. De misverstanden op fora over een probleem met Software van Gnome vallen direkt in het oog.

Willem van der Velde jr. Schepen in de storm, 1660

Willem van der Velde the Younger, Ships in a gale, 1660.
Romantiek avant la lettre.

De term ‘romantisch, romantiek’ komt voor in ‘Les Rêveries du promeneur solitaire’ van Jean-Jacques Rousseau waarin die de oevers van het meer van Bienne romantisch noemt. Wij zouden zeggen picturesk…
C’est dans cette acception que le mot fait son entrée dans la langue française avec ‘Les Rêveries du promeneur solitaire’ de Jean-Jacques Rousseau où il donne le qualificatif de romantique aux rives sauvages du lac de Bienne. (https://fr.wikipedia.org/wiki/Romantisme)

Les rives du Lac de Bienne sont plus sauvages & romantiques que celles du Lac de Geneve, parce que les rochers & les bois y bordent l’eau de plus près ; mais elles ne sont pas moins riantes. (https://fr.wikisource.org/wiki/Les_R%C3%AAveries_du_promeneur_solitaire/Texte_entier)

Romantiek in de kunsten en de filosofie van de Verlichting

(img. By Antoine-Jean Gros – Musée du Louvre, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=38943)

In het essay Romanticism https://www.metmuseum.org/toah/hd/roma/hd_roma.htm heet het dat de Romantiek in de schilderkunst een reaktie is op de Verlichting. … . With its emphasis on the imagination and emotion, Romanticism emerged as a response to the disillusionment with the Enlightenment values of reason and order in the aftermath of the French Revolution of 1789. ..

. Maar verder lezen in het essay leert dat het vooral een reaktie is op de school van David. .. Though often posited in opposition to Neoclassicism, early Romanticism was shaped largely by artists trained in Jacques Louis David’s studio, including Baron Antoine Jean Gros, Anne Louis Girodet-Trioson, and Jean Auguste Dominique Ingres.
zie Ook ( The Legacy of Jacques Louis David (1748–1825) https://www.metmuseum.org/toah/hd/jldv/hd_jldv.htm )

Mijn vraag is waarom de Verlichting hier als oorzaak van de Romantiek wordt gezien. Het is een filosofische stroming tenslotte.