Arnold Geulincx

Arnold Geulincx geboren 31 jan 1624-overl. nov 1669. (Vlaanderen) Hij was een van de volgers van Descartes.Geulincx probeerde de Cartesiaanse filosofie verder uit te werken. Volgens Samule Beckett is Geulincx belangrijk door zijn nadruk op demachteloosheid en onkunde van de mens. Hij werd in Leuven ontslagen en trok daarna naar Leiden waar hij weer hoogleraar werd. Hij werd beschouwd als spinozist.

Arnold Geulincx (Dutch pronunciation: [ˈɣøːlɪŋks]; 31 January 1624 – November 1669) was a Flemish philosopher. He was one of the followers of René Descartes who tried to work out more detailed versions of a generally Cartesian philosophy. Samuel Beckett cited Geulincx as a key influence and interlocutor because of Geulincx’s emphasis on the powerlessness and ignorance of the human condition. He lost his post in 1658, possibly for religious reasons, or (as has been suggested) a combination of unpopular views and his marriage in that year. Geulincx then moved north to the University of Leiden and converted to Calvinism.

http://www.geulincx.org

Birthday Calendar, verjaardagskalender

Most printed birthday calendars are to big. This one uses normal paper format.

Prepare 12 pages, one for each month. The page has the name of a month and on every page are the numbers of the days of that month, 1-31 (use 2 columns).
Insert two holes on top of all pages ( use a two hole punch )
Use a bit of string to connect the pages (image). The string connects the pages and is used to hang the calendar.
Write all birthdays in correct places.

Hang you calendar on a nail, a drawing pin or thumb tack. Flip the pages until the right month is in view.

Use coloured paper and add pictures

Citaten uit de Kobo reader exporteren. Export highlights from Kobo reader.

Gevonden in:
Found this in
https://www.reddit.com/r/kobo/comments/7swz6v/exporting_highlights_and_comments/

Sluit de ereader aan op een computer. In de Kobo is een bestand in .kobo>Kobo> KoboEreader.config.

Plug the Kobo ereader into a computer. In Kobo drive find a file called KoboeReader.config. Located on the Kobo drive in the “.kobo” folder inside the “Kobo” folder.

Rechts klikken op dat bestand, open in text-editor en voeg twee regels toe aan het eind van het bestand.

Right-click on the Kobo eReader.config file and choose to open it with a basic text-editing program like Notepad. Add the following code to the file at the bottom.

[FeatureSettings]
ExportHighlights=true

Bewaar het bestand en eject de ereader netjes.

Save the file and eject your Kobo ereader from the computer.

Er is nu een extra regel in het menu dat verschijnt als je je vinger op net boek blijft houden. Export highlights. Dat wijst zich verder vanzelf. De zo gemaakte txt-bestanden vind je in de Kobo betanden in de file-manager.

With this, the long press menu of a book will have an extra option, “Export highlights”. Using this will prompt you for a file name and export the annotations to that file in the root directory of the ereader.

betekenis en nabijheid, meaning and proximity.

Betekenis door nabijheid

Twee afbeeldingen staan naast elkaar op de site van dagblad Trouw. Allebei over de steun voor een bijzondere groep door de rooms-katholieke kerk.

Welke betekenis krijgen de afbeeldingen en teksten door elkaars nabijheid?

Meaning by proximity

Two images from the Dutch news paper Trouw website. Text of the left one, How the catholic church supported ex-NSB-ers. NSB-ers were collaborating in WO II with the Germans in the Netherlands. So after the war they were punished. Text of right one: Pope asks for support for migrants in christmas speech.

What is the meaning of these two images now they are next to each other?

De snoep raakt op

Ik tel mijn jaren
en ontdek dat ik minder
tijd heb om te leven
dan de tijd die ik al geleefd heb.
Ik ben net als een kind dat een doos snoep gewonnen heeft
eerst eet het er lekker van, maar
als het beseft hoe weinig snoep er over is
gaat het er pas echt van genieten.
Ik heb geen tijd meer voor eindeloze vergaderingen over
stauten en regels en procedures , in de wetenschap
dat er niets mee gedaan wordt.
Ik heb geen geduld meer met dwazen, die
wel de leeftijd hebben maar niet tot volwassenheid
zijn gekomen.
Mijn tijd is te kort.
Ik wil de essentie.
mijn geest heeft haast.
Ik heb niet zoveel snoep meer
in mijn trommeltje.
Ik wil omgaan met echte mensen
die kunnen lachen om hun eigen dwasheid
die niet opgeblazen geworden zijn door hun prestaties
en die verantwoordelijkheid nemen voor hun daden.
Zo wordt de menselijke waardigheid verdedigd
en leven we eerlijk. Ik
wil me omringen met mensen die weten
hoe de harten van mensen te raken
die geslagen zijn door het leven, die daardoor gegroeid zijn
en de ziel zacht kunnen raken.
Ja, ik heb haast.
Ik heb haast om te leven met een diepte,
die alleen volwassenheid kan geven. Ik wil niet
iets verspillen van de snoepjes die nog over zijn.
Ik weet zeker dat ze heerlijk zullen smaken, beter nog
dan wat ik al gehad heb,
Mijn doel is het eind voldaan te bereiken
in vrede met mijn geliefden en mijn geweten.
Wij hebben twee levens,
en het tweede leven begint als je er achter komt
dat je slechts een leven hebt.

Van een onbekende dichter

https://daily.stillweb.org/tds1611/

Anthonie van Dale (1638 – 1708) #verlichting

Anthonie van Dale (1638 – 1708)
Anthonie van Dale was een vooraanstaand medicus en enthousiast wetenschapper in het Haarlem van het einde van de zeventiende eeuw. Hij betoonde zich een vurig tegenstander van kwakzalverij en allerlei andere soorten bijgeloof zoals blijkt uit zijn in 1683 verschenen ‘De oraculis veterum ethnicorum dissertationes’ (verhandeling over oude heidense orakelen).

Bron: Jonathan I. Israel, Radicale Verlichting

Tot de leeftijd van 30 was hij koopman. Vervolgens studeerde hij medicijnen, behaalde zijn doctorsgraad, en werd arts. Tegelijkertijd studeerde hij klassieke talen en werd een belangrijke Latijns geleerde. Als arts in het burgerlijk liefdadigheids ziekenhuis in Haarlem kreeg hij veel erkenning voor zijn onbaatzuchtige diensten. Hij was altijd vrolijk en gemoedelijk en vertelde graag anekdotes over de bestrijding van bijgeloof.

Olympe de Gouges Vrouwenrechten

De Gouges, born Marie Gouze, Olympe de Gouges (eigentlich Marie Gouze; * 7. Mai 1748 in Montauban; † 3. November 1793 in Paris) war eine Revolutionärin, Frauenrechtlerin, Schriftstellerin und Autorin von Theaterstücken im Zeitalter der Aufklärung. Sie ist die Verfasserin der Erklärung der Rechte der Frau und Bürgerin von 1791.

1 nov 1755 Aardbeving Lissabon, #Verlichting

De aardbeving in Lissabon was aanleiding voor een jarenlange strijd over de voorzienigheid van God en de toevallige werking van de natuurkrachten. Kant, Rousseau, Cervallas en Voltaire schreven pamfletten over hun standpunten. De aardbeving sloeg toe op zaterdagmorgen 1 november, Allerheiligen, in Portugal. De kerken zaten vol met gelovigen. Omdat veel kerkgewelven instortten was het dodental onder de kerkgangers bijzonder hoog. En juist dat konden velen niet rijmen met hun godsdienstige overtuigingen.

Zie https://pieterserrien.be/2015/11/01/260-jaar-geleden-aardbeving-lissabon-1-november-1755/

Herman Boerhave

Herman(us) Boerhaave (Voorhout, 31 december 1668 – Leiden, 23 september 1738) was een Nederlands arts, anatoom, botanicus, scheikundige en onderzoeker. Hij was hoogleraar en bekleedde een tijdlang drie van de vijf leerstoelen van de medische faculteit.

Hij was rector magnificus was van de Universiteit van Leiden en directeur van de Hortus botanicus Leiden. Hij stond bekend als begenadigd docent en was een van de bekendste mannen van Europa, wiens faam zelfs tot in China was doorgedrongen. Boerhaaves motto was Simplex sigillum veri – Eenvoud is het kenmerk van het ware. #verlichting

Jacob Gottfried Haafner

Jakob HaafnerJacob Gottfried Haafner (Halle, 13 mei 1754 – Amsterdam, 4 september 1809) was een Duits-Nederlands schrijver van reisverslagen. Haafner schreef over zijn leven en reizen in Zuid-Afrika, Voor-Indië en Ceylon vijf reisverhalen. Hij had een afschuw van westers kolonialisme, de zending en slavernij. #verlichting