Plant een boom; plant a tree #planteenboom

raasay sound
Een boom planten is een rustgevende en gezonde activiteit. In de kalender van de Schotse gezondheidsdienst staat de suggestie om een boom te planten in de rij van gezonde aktiviteiten. Een wandeling om je pas geplante boom te bekijken is ook gezond.

Bomen worden helaas maar al te vaak gekapt voor bio-energie. Dat is ook een reden om een boom te planten. Bomen zijn de longen van de aarde.

Bomen zijn mooi om te zien en bossen zijn fijn om te wandelen.

In het najaar een kastanje of eikel (of ander boomzaad)  in de grond stoppen en dan beleven dat er een boom uit groeit.

Bomen zijn belangrijk omdat ze CO2 opslaan. Boman absorberen herrie, geven schaduw en een goed gevoel.

Trees play a crucial role in the fight against global heating – caused by burning fossil fuels that release carbon dioxide – because they store carbon. Trees in cities and towns also absorb noise, reduce flood risk, provide shade in summer and are associated with general good health and wellbeing.

#plantatree

Environmental zone Atlantic Central

Ons deel van Nederland ligt in den Environmental zone Atlantic Central . https://www.wur.nl/en/Research-Results/Research-Institutes/Environmental-Research/Projects/EBONE/Products/European-Environmental-Stratification/Atlantic-Central-ATC.htm

Noordnederland hoort niet bij deze zone, die liggen in de Atlantic North zone. The Atlantic ocean has a strong influence on the climate.

Het weer in de Kop van Noordholland en het Noorden van het land verschilt vaak (neerslag en temperatuur). De zonering maakt dat duidelijker. The climate is Atlantic, influenced by the Atlantic ocean. De invloed van de Atlantische oceaan verschilt bij deze zones. Maar hoe is de vraag.

De tafel is stuk; table repair , Zen and the art of motorcycle maintenance …. robert m. pirsig


For example, there is the fragment of memory about a dining-room table whose edge veneer had come loose and which Phaedrus had
reglued. He held the veneer in place while the glue set by wrapping a whole ball of string around the table, round and round and round.

DeWeese saw the string and wondered what that was all about.

“That’s my latest sculpture,” Phaedrus had said. “Don’t you think it kind of builds?”

Instead of laughing, DeWeese looked at him with amazement, studied it for a long time and finally said, “Where did you learn all this?”
For a second Phaedrus thought he was continuing the joke, but he was serious.

– a. de tafel gaat met het touw naar een plaatselijke tentoonstelling en wordt aan een kunstliefhebber verkocht
(the table and the string are send to a local show and is sold to a lover of art)
– b. we halen het touw er weer af en genieten van de tafel.
(we remove the string and use the table)
– c. we maken een foto van touw en tafel en halen touw er weer af.
(take a photo and remove the string)

 

Is an idea of a sculpture a work of art?

Is a sculpture a work of art even if not intended to be a sculpture?

Art and power and the National Museum of the American Indian

Art and power and the National Museum of the American Indian.
The museum does not show great works of art. It does not show art of native artists. The museum is an anthropological institution.
iaia-museum-of-contemporary-native-arts/museum-exhibitions/ is the website of a museum of arts.

Het Nat. museum van de Amerikaanse Indiaan is een antropologische instelling, geen museum voor de kunsten. Het IAIA (link zie boven) heeft wel eigentijdse kunst van ‘inheemse’ kunstenaars.

The two musea are not connected. When visiting the Washington museum I have a sad feeling. The natives are shown as interesting, and not as powerful part of the culture of the USA.

Merkwaardig dat beide musea geen verbinding hebben. Nu krijg ik bij een bezoek aan het Am.Indian museum in Washington DC een gevoel van teleurstelling. Het museum doet geen recht aan de positie van de amerikaanse inheemsen, zet ze neer als interessante bewoners van voorbije tijden.

The Museum as a Political Space

… we are forced to ask why museums like the MFA fail to include this sort of art ordinarily. “Monuments to Us” explores hefty themes, but the exhibit itself features 10 works of art and is located in a room next to the exit through the gift shop, meaning that viewers can easily walk through without stopping. In a museum as big as the MFA, that such a politically engaged show retains so little space is disconcerting, but that it exists at all is a source of optimism. https://harvardpolitics.com/culture/art-and-power/ By Che Applewhaite | June 27, 2018

Government and art. Kunst als middel voor de verbeteren van de kracht van de staat.

bron: https://www.culturalpolicies.net/web/files/83/en/US-WhyGovSupport2010.pdf

Waarom is stimuleren van de kunst goed voor de overheid?
Why are the arts a good public sector investment?

• ECONOMIC DRIVERS: The arts create jobs and produce tax revenue. A strong arts sector is
an economic asset that stimulates business activity, attracts tourism revenue, retains a high
quality work force and stabilizes property values. The arts have been shown to be a successful and sustainable strategy for revitalizing rural areas, inner cities and populations struggling with
poverty.

Dat betekent dat de romantische visie op de kunstenaar als onafhankelijk en onbaatzuchtig persoon die het om de kunst gaat helemaal niet het hele verhaal is.Als die visie op de kunstenaar al waarheid was ooit.

• EDUCATIONAL ASSETS: The arts foster young imaginations and facilitate children’s success in school. They provide the critical thinking, communications and innovation skills essential to a productive 21st-century work force.

• CIVIC CATALYSTS: The arts create a welcoming sense of place and a desirable quality of life. The arts also support a strong democracy, engaging citizens in civic discourse, dramatizing important issues and encouraging collective problem solving.

We zienhier even voorbij aan kunst die de foute dingen stimuleert.

• CULTURAL LEGACIES: The arts preserve unique culture and heritage, passing a state’s precious cultural character and traditions along to future generations.

Incorporating the arts improves the impact of other state policies and services.

Een stem van een ‘arme dichter’;

Dichten kun je niet leren. Het is een geschenk van de Heilige Geest, je krijgt het bij je geboorte. Poeta nascitur, non fit. Omdat het een geschenk is mag je je er niet op laten voorstaan, dat is hoogmoed en ijdelheid, al is dat laatste niemand vreemd, je wilt erkend worden voor wat je doet en het moet gezegd dat er heus wel enige eigen verdienste schuilt in de dichtkunst, want je moet je talent ontwikkelen, je moet veel oefenen voor het tot bloei komt. Vergelijk het met een schilder of een musicus, die moeten langdurig in de leer. Pas dan kun je geld vragen voor je arbeid. Dat brengt me op een merkwaardig verschil met de dichtkunst: die hoor je niet te beoefenen tegen betaling, dat is geen ambacht. Maar waar moeten wij dan van leven? ‘Dichten levert me weinig op,’ klaagt de dichteres (volgens mij was het een dichteres) van Beatrijs al, de mensen raden haar aan ermee te stoppen. Gelukkig deed ze het ter ere van Maria.

Ik denk nog even na over het verschil in betaling: is het niet vreemd dat schilders en musici überhaupt betaald krijgen voor werk dat uit de geest voortkomt, de Heilige Geest zelfs? Zij maken iets wat de wereld van de materie overstijgt, de wereld van het geld, het lijkt meer een roeping dan een beroep en dat geldt natuurlijk ook voor ons dichters, al bedoel ik niet wat de recreatie als oogmerk heeft, dus niet esbattementen, kluchten en zotte refreinen, maar iets wat net als in de schilderkunst en de muziek Gods schepping zichtbaar of ervaarbaar maakt of iets wat we proberen te vangen in het woord ‘schoonheid’, wat misschien hetzelfde is. Anderzijds kun je je afvragen, als de mensen kennelijk grote behoefte aan de kunsten hebben, waarom dat dan niet betaald zou hoeven worden. Schilders en musici waren altijd al in dienst van een heer of een stad of kregen opdrachten van de kerk. Priesters worden trouwens ook betaald voor hun geestelijke werk. Dus ik zou zeggen: betaal ons arme dichters dan ook maar!

uit: In de wereld; Anker, Robert (een van de laatste bladzijden)

Kunstwerken willen publieke erkenning

Kunstwerken willen  erkenning van een publiek. Niet gezien of gehoord worden is voor een kunstwerk de dood. Kunst heeft behoefte aan erkenning.

In premoderne tijden was het enkel de adel of de clerus die over het
‘kunstzinnige’ van een kunstwerk besliste. In vele gevallen was zelfs die ene blik van de vorst voldoende om
al dan niet in gratie te vallen. In die tijd hoefde men dus ook voor het kunstwerk niet te lobbyen. Het was
gewoon politiek (of katholiek), of het was niet.  (PASCAL GIELEN is verbonden aan het Centrum voor Cultuursociologie, Vlaanderen, In Kunst Markt en Macht)

Een plaats aan de National Mall betekent voor een kunstwerk  erkenning door de autoriteiten, door Smithsonian, door de overheid, en door het artistieke establishment, inclusief kunstcritici en de pers.

Hiernaast Thinker on a Rock, Barry Flanagan National Gallery of Art, sculpture garden.

In Thinker on a Rock the artist substitutes the hare for Rodin’s Thinker (1880), making an irreverent reference to one of the world’s best-known sculptures, a version of which may be seen in the West Building sculpture galleries. En zo citeert Flanagan niet alleen een bestaand kunstwerk, maar profiteert hij ook van de bekendheid van Rodin. En geeft Rodin erkenning.

De kracht van kunst


” Het symposium A Hard Talk on Soft Power, dat vandaag plaatsvindt in het Rijksmuseum, wil de verleidingskracht van kunst nader onderzoeken. Kunnen musea en andere kunstinstellingen hun zachte krachten effectiever inzetten? Of, als het nog wat ambitieuzer mag: is het mogelijk de wereld beter te maken door kunst?” (https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/hoeveel-macht-heeft-kunst~b3773bc9/) Volkskrant 26 nov 2015.

‘Ja, ik geloof in soft power’, zegt Art Table-voorzitter Nina Folkersma. ‘Ik denk dat musea een machtsmiddel hebben, dat ze culturele, zachte waarden kunnen uitdragen.’ (idem)

Hoe stel je die invloed vast? Kennelijk bedoelt men met culturele zachte waarden vrede en liefde voor alle mensen, soft power.

Zijn musea dan niet  een middel om macht te poneren, rijkdom te etaleren? In Washington stralen de musea voor de kunsten geen softe power uit, maar de betonnen grandeur en imposante architectuur zijn symbolen van grote politieke en financiele macht. Hiernaast het Natural History Museum. Zie voor alle musea van Smithsonian https://www.si.edu/museums.

 

Ook de kunstwerken in Washington DC zijn bedoeld om de glorie en grootheid van instellingen te tonen. Zoals de sculpturen op het binnenplein van het Ronald Reagan Center .
Hier zie je bijvoorbeeld Martin Puryear’s Bearing Witness, en “Federal Triangle Flowers, Rose,” by Robin Stephen. Beide kunstwerken worden op de site van https://itcdc.com genoemd en beschreven.
Dan heb ik het nog niet over de talloze imposante ruiterstandbeelden van generaals en andere militairen met hun hoge voetstukken.

Making art as the power of the art-establishment

Rock Flower (1986) Charles Simonds, Raw clay mixed with nylon thread, and sand in masonite box, 10 1/2 x 24 3/8 x 24 1/8 in. (26.7 x 61.9 x 61.2 cm) Hirshhorn Museum and Sculpture Garden.

The rock dwelling in Hirschhorn is art, because Hirschhorn nis a museum of art, and Charles Simons is an artist.
The Black house from Skye is a masterpiece of rock building. What is the difference? The power of the art-establishment to declare something art and excluding other works as non-art.

The artist has to enter the art-establishment to get permission to name his works art. Schools of art are a ways to enter the art establishment.

Put it in a museum, declare the maker an artist, write a description of the piece in papers and books.

 

 

 

 

 

 

 

 

Black house on Skye.

Art and Power. Modern (ontaard, experimenteel) of realistisch (volks, totalitair)

By Ludwig Dettmann – anagoria, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=44944349

Dettmann was een door de Nazi-partij goedgekeurd schilder.

zie https://www.marionnelufting.com/art-is-tof/power-kunst-en-macht/

In de periode tussen de beide Wereldoorlogen boden totalitaire regimes verzet tegen experimentele stromingen in de kunst.Stalin vond het allemaal ‘te ver van het volk’ afstaan en schreef het Socialistisch Realisme als verplichte kunstvorm voor. Adolf Hitler noemde de Moderne kunst zelfs ‘ontaard’ en legde grote nadruk op de Realistische kunst.

Na WO II in het Westen beschouwde men iedere vorm van kunst die Hitler en Stalin hadden goedgekeurd nu expliciet ‘fout’, en alle vormen van kunst die zij hadden afgekeurd werden nu ‘goed’ bevonden. Met als resultaat dat het klassieke Realisme voortaan werd gezien als ‘kunst van de vijand’, terwijl het Modernisme symbool ging staan voor de vrijheid van het ‘Vrije Westen’. Voor een ‘moderne’ kunstenaar werd kunst een politieke keuze, een statement, een houding, een daad van verzet tegen de voormalige vijand.

(vrij naar: Marionne Louise Lufting-Heijna)

 

 

 

 

 

By Albert Gleizes – Küppers, Paul Erich, Der Kubismus; ein künstlerisches Formproblem unserer Zeit, 1920, PD-US, https://en.wikipedia.org/w/index.php?curid=38989098. Het schilderij is verdwenen in de nazi-tijd. De autoriteiten vonden het een ontaard schilderij.

Artist or artisan

Made by an artist is art, made by an artisan is folk art?
The difference is measured in money. Art is much more expensive than folk art.
The modern artist is a fruit or product of a romantic world view.

Als het is gemaakt door een kunstenaar dan is het kunst, als het door een ambachtsman is gemaakt dan is het volkskunst?
Het verschil komt tot uiting in de prijs. Kunst is duurder dan volkskunst.
De moderne kunstenaar is een product van de romantische periode.

Is er verschil in macht tussen de twee soorten beeldschepping? Welke van de twee draagt meer bij aan de imponeerfunktie van de kunst?

Is some difference regarding power between art and folk art? Which does more for impress?