kunst en politiek, macht. Art and politics and power.

National Mall Washington DC from Hirschhorn building. The red sculpture in front is Are Years What? (for Marianne Moore) (1967) Mark di Suvero.
The building with the dome is the National Museum of Natural History.

The National Mall is connecting buildings and symbols of political power, Capitol, Washington monument, White house, etc.
The National Park Service states that the purposes of the National Mall are to:
Provide a monumental, dignified, and symbolic setting for the governmental structures, museums and national memorials as first delineated by the L’Enfant plan and further outlined in the McMillan plan. (https://en.wikipedia.org/wiki/National_Mall#L’Enfant_City_Plan) Foundation statement for the National Mall and Pennsylvania Avenue National Historic Park (PDF). National Mall Plan. National Park Service. pp. 6–10. Archived from the original

The sculptures and musea are part of this political/power structures on the Nat. Mall.

Kunst en politiek. Art and political power


Huang Yong Ping, Abbottabat 2013

Huang Yong Ping gebruikt kunst om politieke en culturele hervorming aan te moedigen.
Huang Yong Ping uses artt to instigate political and cultural reform.
Met Abbottabat maakte ze een model (1 op 10) van het gebouw in Pakistan waar Osama bin Laden gevonden is en gedood in mei 2011.
With Abbottabat Huang constructed a ceramic model of the compound in Pakistan whete bin Laden was found and killed in May 2011.
Ze benadrukt ruimte als omgeving voor Leven.
Emphasizing space s a vessel for life
De planten moeten de associatie met dood en sterven die aan de plaats kleeft wijzigen in een teken van leven en groei.

De Abottabat staat in Hirschhorn (washington DC) en is een uiting in een diskussie over politiek en macht. De rondleider haalde de rol van het US leger bij de dood van bin Laden aan.

Het kunstwerk als politiek statement, zoniet dan toch door US-publiek als zodanig begrepen.

Team knowledge.

In For a Service Conception of Epistemic Authority: A Collective Approach, Social Epistemology, 2019, Michel Croce writes:

but I shall focus on moderate non-summativism, according to which a group G can know that p even when not a single individual
member of G knows that p.
This account commonly requires that individual members, despite lacking individual
knowledge that p, share a joint commitment to the proposition that p, or accept that p. For
example, a group of engineers who are testing a new material to create drones can know that the
material is sufficiently resilient even when every member does their own specific part of the test
and inserts their results into a computer that autonomously connects all the information and makes
a reliable prediction. On a moderate non-summativist reading of this case, the team as a whole
knows that the new material meets the required standards of resilience, even though no single
engineer possesses this knowledge.

My question is What does it mean that a group can know that p  when no member of the group knows that p?

To know what a person knows we could ask the person questions about the knowledge. But how do we know a group knows something? Ask a member of the group a question? One cannot ask a group a question that is not a question to a member?

Does Michel Croce use two different forms of knowledge?

What is the use of group knowledge if nobody in or outside the group knows that knowledge?

Groups and expert teams do report their knowledge, so somebody will know.  It would be wordplay to exclude this coordinator, team-leader or director from the group.

Epistemic Vices and stupidity


Carlo M. Cipolla  schreef over de vijf wetten van de domheid, stupidity.
These are Cipolla’s five fundamental laws of stupidity:

Always and inevitably everyone underestimates the number of stupid individuals in circulation.
The probability that a certain person (will) be stupid is independent of any other characteristic of that person.
A stupid person is a person who causes losses to another person or to a group of persons while himself deriving no gain and even possibly incurring losses.
Non-stupid people always underestimate the damaging power of stupid individuals. In particular non-stupid people constantly forget that at all times and places and under any circumstances to deal and/or associate with stupid people always turns out to be a costly mistake.
A stupid person is the most dangerous type of person.

Ik veronderstel dat epistemic virtues zoals thoroughness, self-scrutiny, intellectual curiosity, intellectual creativity, open-mindedness, intellectual courage, and autonomy nodig zijn om stupidity tegen te gaan.
(zie For a Service Conception of Epistemic Authority: A Collective Approach, Michel Croce, University of Edinburgh)

Intellectual arrogance obstructs the gaining and sharing of knowledge.

afbeelding uit http://cantrip.org/stupidity.html, In dat artikel nog meer over zijn werk over stupidity.  De vraag is nog waar in het diagram Epistemic insouciance hoort te staan. Epistemic insouciance consists in a casual lack of concern about whether one’s beliefs have any basis in reality or are adequately supported by the best available evidence.

Vergissen is het zien van een deel van het zijn, en menen dat dat het hele zijn is, aldus Spinoza (Ernst Cassirer, das Erkenntnisproblem in der Philosophie und Wissenschaft de neueren Zeit). Het is een perspectivische fout.

Wat is de boodschap van een kunstwerk?


In de beeldentuin van de

National Gallery of Art, Washingtons Smitsonian musea, staan twee kunstwerken naast elkaar.

Wat de rechtse te zeggen heeft lijkt direct duidelijk, en de boodschap van het andere werk lijkt duister.

Over de rechter afbeelding: ‘Amor’  https://www.nga.gov/collection/art-object-page.158579.html. De afbeelding is een variatie op het LOVE thema en beeldhouwwerk van Indiana. En dat wijst weer naar de flowerpower tijd.

Over de linker afbeelding  ‘Stele II’  https://www.nga.gov/collection/art-object-page.107765.html  The title refers to a type of ancient stone monument that traditionally served a commemorative function. De titel verwijst naar oude stenen herdinkingsmonumenten.

Als je de achtergrond en bedoelingen en betekenissen van de kunstwerken kent dan kijk je toch anders.

Moraal filosofie

http://www.self-knowledgeforhumans.com/beginners-guide.html

 

https://web.archive.org/web/20190304210603/https://philosophynow.org/issues/130/Soren_Kierkegaard_On_the_Perils_of_Procrastination Te lezen als zijdelings  Commentaar op het boek over Moraal van  Philippa Foot.

https://web.archive.org/web/20190304211021/https://philosophynow.org/issues/130/Can_an_Ought_be_Derived_from_an_Is

 

About James Dawes’s Evil Men. (interview van Paul Bloom):  A related complaint is that philosophers and psychologists study, almost exclusively, interactions between strangers. But in the real world, moral questions often come up within families and other intimate relationships, and so we miss a lot of the complexities of actual morality, concerning obligations, promises, expectations and so on. It’s a shame that these sanitised cases with strangers have come to dominate our field.  (https://fivebooks.com/best-books/cruelty-and-evil-paul-bloom/)

 

(afbeelding:   Chinese symbool voor DE ,  deugd)

Groot verschil tussen Homo Filosoficus en Homo Sapiens (Quassim Cassam)

De kloof tussen homo filosoficus en homo sapiens wordt onder meer veroorzaakt door enkele eigenschappen van homo sapiens.
Disparity between homo sapiens and homo philosophicus;

 • Hangt koppig aan attitudes, attitude recalcitrance.
 • Onvoldoende zelfkennis, self-ignorance.
 • Thinking fast and not thinking slow (Kahneman)
 • Vasthouden aan opvattingen ook nadat  bewezen is dat ze  onhoudbaar zijn, belief-perseverance.

Quassim Cassam, self-knowledge for humans. 2014, Oxford Univ. Press.  H1

Zie ook de lijst met denkfouten https://pedrodebruyckere.blog/2015/10/05/overzicht-van-20-denkfouten-die-er-voor-zorgen-dat-je-geen-rationele-beslissing-neemt/ van https://www.businessinsider.com.au/cognitive-biases-that-affect-decisions-2015-8.

anchoring bias  De eerst beschikbare informatie het meeste gewicht geven.

availability heuristic: Teveel gewicht geven aan beschikbare informatie.

bandwagon effect: Groepsdenken, je aansluiten bij de meningen van anderen.

blind spot bias: Je eigen denkfouten niet kennen.

choice supportive bias: Aan een gekozen oplossing teveel geloofwaardigheid geven.

clustering illusion: Niet bestaande patronen in informatie zien.

confirmation bias: Teveel aandacht hebben voor gegevens die je mening ondersteunen.

conservative bias: Meer waarde hechten aan bestaande opvattingen dan aan nieuwe feiten.

information bias: Meer gegevens zoeken maar niet in actie komen.

ostrich effect  Je kop in het zand steken.

outcome bias: Teveel waarde hechten aan een gelukkig resultaat ipv aan de logica van de beslissing.

overconfidence:  Teveel zelfvertrouwen

placebo effect: Soms heeft geloof in een bewering al effekt. Maar dat moet je niet als bewijs beschouwen.

pro-innovative effect: Geloven in nog onbewezen waarde van iets nieuws.

recency: Teveel waarde hechten aan de laatst binnengekomen feiten/meningen.

salience: teveel aandacht voor opvallende feiten.

selective perception: Verwachtingen de waarneming laten beinvloeden.

stereotyping: Te snel toedichten van eigenschappen op grond van veronderstelde groepskenmerken.

survivorship bias: Fout beeld hebben van situatie door niet zien van mislukkingen.

zero risk bias: Zekerheid willen.

After install Fedora

Fedora Logo

After new Fedora:

sudo dnf update

sudo dnf install musescore

email program Evolution, set accounts

(of Thunderbird)

sudo dnf install Keepassxc

sudo install tomboy

sudo install rednotebook

sudo install calibre

sudo install syncthing (connect to devices in LAN)(mkdir /Sync

change default search engine in Firefox (startpage.com)

sudo install nano

sudo dnf remove gnome-software

gsettings set org.gnome.desktop.peripherals.trackball scroll-wheel-emulation-button   Button 9

sudo install anki

sudo install gimp

import contacts email program

clock override extension Gnome (https://extensions.gnome.org/) %A %d %B %G %g %R

rednotebook & tomboy in /Sync.    https://connectiv.wordpress.com/2018/10/23/how-do-i-specify-the-location-tomboy-is-to-use-to-store-the-notes/

bookmarks toolbar Firefox

sudo dnf install cowsay

sudo dnf install fortune-mod  (zie https://lmpeiris.wordpress.com/2011/01/17/cowsayhow-to-make-a-cow-talk-on-terminal-startup/)

sudo dnf install simple-scan

install docx2txt  https://sourceforge.net/projects/docx2txt/

install VLC  https://www.videolan.org/vlc/download-fedora.html
trackball mouse (desktop)
IpTux
syncthing
rednotebook

 

 

 

 

 

Herkauwen, ruminating, van emotionele gedachten.

Rumineren is herkauwen. In de psychologie is rumineren het steeds maar weer terugkeren op negatieve en emotionele gedachten.

Je krijgt het maar niet uit je hoofd…

Er zijn manieren om dat rumineren te stoppen.

 • Denk aan iemand die je medeleven verdient, of die lijdt. Stuur een boodschap.
 • Leidt jezelf af met boeken, karweitjes, museum, muziek, gezelschap.
 • Distract with books, movies, museums,  reading, a walk.
 • Probeer iets groots te verrichten, overtref jezelf.
 • herschrijf het verhaal (ik vind deze niet zo goed, omdat je blijft denken)
 • Tel je zegeningen.
 • Zeg tegen jezelf, Denk Niet, denk niet, en ga iets doen.
 • Ga wandelen of sporten, boksen.
 • lees of luister kijk naar het verhaal van anderen. biografieen.
 • Zeg een gedicht op, uit je hoofd.
 • Als je het kunt: Ontspan en leeg je hoofd.

 

 

How do I specify the location Tomboy is to use to store the notes.

On this page https://askubuntu.com/questions/67984/how-do-i-specify-the-location-tomboy-is-to-use-to-store-the-notes

As I am not a member of askubuntu I am not permitted to vote for this one. This one works for me in Fedora. That is why I do copy this  solution of this problem:


 

Your Tomboy notes are stored in the directory ~/.local/share/tomboy/. You can change the default directory for your notes by following these instructions.

Open a terminal and then run these commands:

  1. sudo cp /etc/profile /etc/profile.bak

(backup the files)

 1. sudo nano /etc/profile
 2. Copy and paste this line at the end in the document just opened.
  export TOMBOY_PATH=/path/to/your/directory
  

  This will set up /path/to/your/directory for your Tomboy PATH. Change /path/to/your/directory to whichever directory you want to store your notes.

 3. Log out and log back in and now Tomboy will read the notes saved in that directory.

Do note that the notes already saved in the old directory will not be automatically imported into the new directory. You have to copy over to the new directory yourself.