Kreativiteit, chaos, struktuur.

kreativeChaos
“Het is een chaos hierbeneden, alles door elkaar, geen enkele stuktuur. Hier zou ik niet kunnen werken.”

“Total chaos down there. Disorder and messy. No structure. I could not think with this junk yard”.

Kreativiteit is het vermogen om combinaties te maken, die vast te leggen en er een vorm aan te geven.

Kreativity is the skills to combine, and to catch it into form.

Advertisements