M is for Massive M staat voor massief

metaalM is for massive and for MOOC. M is a very misunderstood word in the MOOC acronym.
In some courses M is just for bulk, or just means very much students are involved. But massive has another connotation, that is of a solid construction or solid big thing.
This second meaning of massive (geologists use massif for this connotation of massive) is what M of MOOC stands for.

De M van Massief en van MOOC. Deze M staat voor een slecht begrepen woord in het acronym MOOC.
In sommige cursussen betekent de M niet meer dan massaal, maar massief heeft, ook in het engels, nog een andere betekenis. Het betekent vast aaneengesloten, ondeelbaar. Geologen noemen een gebergteketen een massief . Deze tweede betekenis van massief is kenmerkend voor de echte MOOC.

Metal is solid and massive, because of the forces of the connected molecules. A massive tower is solid and massive because of its structure and connectedness of the stones. These connected molecules are a good metaphor for the massiveness  of a MOOC. Like in  metal the connections between molecules are cause of solidity and massiveness in a real MOOC the connections between ideas opinions  and participants are important features of the MOOC.

Metaal is massief door de verbindingen tussen de moleculen. Deze verbindingen tussen de moleculen zijn een metafoor foor de massiviteit van de MOOC. De connecties tussen deelnemers en ideeen en meningen maken de MOOC bijzonder. 

A MOOC is massive because of the connections, in a mooc ideas and participants and thoughts are connected. Internet has made this connections possible.

Een MOOC is massief door de connecties, in een mooc worden ideeen en deelnemers gekoppeld. Internet maakt deze connecties mogelijk.

The image is of layers of different metals in a nano-electronic device. It is a beautiful metaphor that the just the  different metals in this device do make the device work. In a MOOC it is the connections between different participants and different opinions that make a MOOC a source of learning. That is why massive is important in a MOOC. In a MOOC a lot of different participants and different opinions and different participants make a better interconnected network.

De afbeelding laat lagen van verschillende metalen zien in een nan0-electronisch apparaat. Dat is een mooie metafoor. Het zijn de verschillen tussen de metalen die het apparaat laten werken. In een MOOC zijn het de verschillen tussen deelnemers en opinies en ideeen die de MOOC tot leerzame activiteit maken. Daarom is massiviteit belangrijk in een MOOC. De grote verzameling verschillen die onderling verbonden worden maken een MOOC interessant.

The M of MOOC as massive and solid stands for a new pedagogy, a pedagogy of the connected student in an open and online internet course. 

De M van MOOC staat voor een nieuwe didactiek, een didactiek van de deelnemer die connecties maakt in een open en online cursus. 

Pt = platinum; Pd =Palladium; Au = gold

(image from http://www.imec.be/ScientificReport/SR2009/HTML/1213586.html )