Willem van der Velde jr. Schepen in de storm, 1660

Willem van der Velde the Younger, Ships in a gale, 1660.
Romantiek avant la lettre.

De term ‘romantisch, romantiek’ komt voor in ‘Les Rêveries du promeneur solitaire’ van Jean-Jacques Rousseau waarin die de oevers van het meer van Bienne romantisch noemt. Wij zouden zeggen picturesk…
C’est dans cette acception que le mot fait son entrée dans la langue française avec ‘Les Rêveries du promeneur solitaire’ de Jean-Jacques Rousseau où il donne le qualificatif de romantique aux rives sauvages du lac de Bienne. (https://fr.wikipedia.org/wiki/Romantisme)

Les rives du Lac de Bienne sont plus sauvages & romantiques que celles du Lac de Geneve, parce que les rochers & les bois y bordent l’eau de plus près ; mais elles ne sont pas moins riantes. (https://fr.wikisource.org/wiki/Les_R%C3%AAveries_du_promeneur_solitaire/Texte_entier)

Romantiek in de kunsten en de filosofie van de Verlichting

(img. By Antoine-Jean Gros – Musée du Louvre, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=38943)

In het essay Romanticism https://www.metmuseum.org/toah/hd/roma/hd_roma.htm heet het dat de Romantiek in de schilderkunst een reaktie is op de Verlichting. … . With its emphasis on the imagination and emotion, Romanticism emerged as a response to the disillusionment with the Enlightenment values of reason and order in the aftermath of the French Revolution of 1789. ..

. Maar verder lezen in het essay leert dat het vooral een reaktie is op de school van David. .. Though often posited in opposition to Neoclassicism, early Romanticism was shaped largely by artists trained in Jacques Louis David’s studio, including Baron Antoine Jean Gros, Anne Louis Girodet-Trioson, and Jean Auguste Dominique Ingres.
zie Ook ( The Legacy of Jacques Louis David (1748–1825) https://www.metmuseum.org/toah/hd/jldv/hd_jldv.htm )

Mijn vraag is waarom de Verlichting hier als oorzaak van de Romantiek wordt gezien. Het is een filosofische stroming tenslotte.

open .docx in Fedora with docx2txt

Docx2txt is a command-line tool that converts .docx files to plain text. (It does not convert .doc files.)
(source of this text https://www.computerhope.com/issues/ch001752.htm)
Download the source from Sourceforge at https://sourceforge.net/projects/docx2txt/. Extract the archive:

to install perl, unzip and make.

sudo dnf update && sudo dnf install perl unzip make
daarna cd dox2txt-1.4

en sudo make

Docx2txt is now installed as docx2txt.sh. For instance, to convert the file word-document.docx to a text file, you can run: docx2txt.sh word-document.docx textname.txt

If that does not work try this

(https://ask.fedoraproject.org/en/question/7606/how-to-execute-sh-programs-in-fedora/)

go to /usr/local/bin and find docx2txt.sh
do chmod +1 docx2txt.sh (to change permissions)
do sh docx2txt.sh (to pass it to shell interpreter)

now go to .docx file and try to open with

Bash commando’s

cp copy
mkdir
rm remove file
zie http://mally.stanford.edu/~sr/computing/basic-unix.html
pwd geeft weer waar je bent
man commandname — shows you the manual page for the command
rm -r “directoryname” remove directory and contents.
commandname –help geeft tekst over commando.

DNF = Yum zie https://fedoraproject.org/wiki/dnf
ls geeft lijst van inhoud map
exit -einde
shutdown -P now
(sudo) nano editor
sudo
mv betandsnaam [path-]bestandsnaam, hernoemen en verplaatsen.
du disk use

Move orange.doc to the Documents folder:
mv orange.doc ~/Documents/orange.doc
pwd geeft huidige map

Ban or mute a word (e.g. trump) from twitter / tweetdeck. Verban een woord (bv trump) van je Twitter Tweetdeck.

in tweetdeck hit the orange wheel down left, settings.
Choose settings from menu.
Choose mute.
Write down your word and finish operation.
Twitter help on Mute: https://help.twitter.com/nl/using-twitter/advanced-twitter-mute-options

In Tweetdeck klik op oranje wiel (linksonder)
kies Settings,
kies Mute
vul het woord in op daatvoor bestemde plaats.

Voor Twitter zie :https://help.twitter.com/nl/using-twitter/advanced-twitter-mute-options

Processing information thinking. Informatie verwerken en denken

In de ‘Cult of information’ schrijft Theodore Roszak (1986)

Ik wil duidelijk maken dat er een groot en belangrijk verschil is tussen wat machines doen als ze informatie verwerken en wat hersenen doen als ze denken.

In de ‘Cult of information’ Theodore Roszak writes (1986)

The burden of my argument is to insist that there is a vital distinction between what machines do when they process information and what minds do when they think.

Anki, voor het leren van woordjes

https://apps.ankiweb.net/ is een prima programma om woordjes mee te leren. het is een zogenmaamd flashcard programma. Notennamen leren kan er ook heel goed mee.
Anki presenteert eerst een afbeelding, woord, noot, en als je voor jezelf een antwoord hebt geformuleerd kun je de kaart draaien en zie je het juiste antwoord. Daarna geef je aan of het antwoord makkelijk is of moeilijk of je het fout had.
Anki presenteerd je de moeilijke kaarten vaker dan. Er zit een prima leerpsychologische formule achter de werking van ANKI.

Je kunt allerlei al bestaande sets kaarten downloaden, maar ook zelf een set maken.
Anki kan ook afbeeldingen en geluid presenteren.