Connectivity and dichotomy and our nation.

nationEr is een aspect van connectivisme als kennistheorie die grote konsekwenties heeft. In een connectivistische opvatting van kennis bestaan er veel onderlinge verbanden en samenhangen tussen delen van kennis. Die verbindingen tussen begrippen, weetjes, opvattingen en kennis maken het lastig om onderscheid te maken tussen klassen en categorieen.

Want to stress one part of connectivism as a theory of knowledge (epistemology) In a connectivist view, facts, knowledge is very intertwined. In connectivism  classes, categories are not important, the connections between “parts of knowledge” are important.

Een connectivistische opvatting van kennis berust niet op (onder-)verdeling maar op verbanden. Een dichotomie ( een tweedeling) is in een connectivistische opvatting van kennis niet goed mogelijk. Tussen verschillende begrippen bestaan veel meer verbanden dan in de traditionele kennisopvatting duidelijk gemaakt kunnen worden. In die traditionele opvatting zijn verschillen belangrijk. In de traditionele opvatting is een volk een verzameling mensen met een gemeenschappelijk kenmerk waarmee ze zich van anderen onderscheiden.

A connectivist view is not a matter of divisions and categorizations, but of connections. A dichotomy is not a very connectivist way of looking at the world. Different pieces of knowledge are more interconnected and connected to other pieces of knowledge than you could explain in common epistemology using dichotomies.

In connectivistische opvatting is een volk een groep mensen die op allerlei manier verbonden zijn, maar die ook naar buiten die groep verbindingen hebben. Nationalisme, de opvatting dat wij anders zijn dan zij is kortzichtig. Een simpel onderscheid tussen wij en zij is misschien mogelijk in de klassieke kennisleer, maar vanuit connectivistisch oogpunt is het een dwaze versimpeling.

I connectivist view a nation  is a lot of humans connected in all ways, but the humans are also connected to other humans outside that nation.  Nationalism, the believe We are different from Them is false. Because one cannot make a definition of We of our nation. It is very unclear who are in or out the nation.

(Nation van Terry Pratchett is vertaald: Volk)

 

 

In den beginne is aandacht. Everything begins with attention.

wordswords“Everything,” claims Alan Jacobs in 79 Theses on Technology, “begins with attention.” Throughout his theses, Jacobs describes attention as a resource to be managed. We “pay,” “refuse,” and “invest” attention. Behind these distributive acts is a purposeful, willful agent. (79 Theses on Technology: On Attention Chad Wellmon)

Maar als Alan Jacobs geen Engels had gesproken, maar Nederlands, dan had hij geschreven over aandacht schenken. En als hij chinees sprak, dan had hij guan xin gebruikt zoiets als “insluiten in je geest”.
Voor de filosofie van Alan Jacobs maakt het verschil in welke taal hij leeft.

When Alan Jacobs would have used Dutch and no English he would have used “giving attention” In Dutch one does not pay attention. And as a Chinese he would have used guan xin (close into the mind). Language would have changed the philosophy of Jacobs.

Er waren filosofen die bedachten dat de betekenis van woorden van binnenuit komt. Ze bedachten dat mensen als het ware over een aangeboren bibliotheek beschikken om woorden een betekenis te geven. Als dat waar was zou het eenvoudig zijn om een nieuwe taal te leren want het grootste deel is aangeboren volgens die theorie.
Bij nader inzien is het niet goed voor te stellen dat je al een soort begrip voor “wi-fi” in het hoofd hebt als je in de zeventiende eeuw geboren bent lang voordat er zoiets bestaat.

Some philosophers said words are inside your head. They thought humans are born with a list of concepts in their heads to give meaning to words. If that would be true learning a new language would be easy, because that list of concepts. But what concepts are in our heads to give meaning to “wi-fi” and did our ancestors have those concepts?

Maar als je denkt dan gebruik je toch de betekenissen van woorden om je gedachten onder woorden te brengen?
Denk eens na over “je gedachten onder woorden brengen”. Wat breng je onder woorden? Is er eerst een soort woordeloze gedachte waarbij je de juiste woorden zoekt om de gedachte vorm te geven? Misschien doe je dat als je een visuele indruk of een andere gewaarwording wilt beschrijven. Maar wat is de voorloper van de gedachte “ik ga nu naar de keuken” of “die boom daar krijgt al gele bladeren” ? Wat breng je onder woorden? Is je gedachte er al voordat er woorden zijn?

But when a human thinks meanings are in your head, words are in your head. One needs words to think with. Think about this sentence “put your thoughts into words” What do you put into words? Do we have wordless thoughts that need to be translated into words? Do we think without words?

Het maakt verschil welke woorden je kiest om iets te zeggen.

bron voor titel: http://iasc-culture.org/THR/channels/Infernal_Machine/2015/06/79-theses-on-technology-of-techniques-and-technology/

bron voor afbeelding: http://soniaunleashed.com/2013/01/31/the-words-el-ladron-de-palabras-de-brian-klugman-y-lee-sternthal-2012/

Aandacht en twitter. Attention and twitter

twitterseptIn de loop der tijd is het aantal twitteraars die ik volg gegroeid. Het zijn er nu meer dan duizend. Voor mijn werk als webredacteur voor softskills was twitter een goede manier om informatie te verzamelen en om de publiciteit te ondersteunen voor de website.
Een nadeel van het volgen van zoveel twiets is dat mijn aandacht erdoor verdeeld raakt. En ik heb mijn aandacht nodig voor andere zaken.
Daarom ontvolg ik een aantal twitteraars.
Aandacht is kostbaar en twitter leidt me af. Dank voor het volgen en voor je aandacht.

I do unfollow a lot of twitter people. I did follow a lot of people when working as a web editor for education. Twitter does ask attention, and attention is precious to me. Now I need to direct my attention to other subjects. Thank you for your attention and for following.

Thinking and Language as social and connected events

babyThinking is a social event: No thinking without words, no words without language, no language without humans around us. This is a very short answer to my reading of Putnam. He uses the Brains in a Vat story to defend his statements about meaning outside the head. Putnam and others try to find the connection of words and meaning of the words. Is meaning in your head or outside?
The short answer of Putnam, Meaning is experimental and outside), it is not in your head.
I want to argue that meaning has a strong social aspect. Listen to and watch young children, they learn by asking “Why??” they want to see and hear and use things to learn. Children want to see what is inside things to get to know them.
Think of the way little children learn words and meaning. They experience the world and try to add words to their experiences. They do need time and practical experiences for learning to use the right words.
Their thinking grows with the acquisition of language and experience in a social context.

Brain in a vat

wordle
Brain in a vat is a story in Philosophy county. Philosophers use the story to discuss some points.
It is about brains, living in a vat. Born in the vat. The brains are fed by a machine. The feeding with information is done by the machine. The brains have no ears, eyes. And the writing of the things the brains want to say is done by the machine. (Hilary Putnam tells the story better than I do).
The philosophical questions are about the information the machine is feeding. Is it just empty words the machines do feed into the brains in the vat? If words do not have any connection (referent) to the “world” around us do they mean anything? Is the talk of the brains in the vat just word play without any meaning at all? Putnam thinks it is just words.
Maybe this “information feeding” is a useful theme for teachers too.

Words without connection to life and experience are just empty and without meaning.

The idea of affordances comes from psychologist James J. Gibson. In his 1979 book The Ecological Approach to Visual Perception, he says that what we perceive, in everyday life, is not pure objects of the sort a disinterested observer would perceive, but affordances: what the environment “offers the animal, what it provides or furnishes, either for good or ill.

Another question to teachers. Do students perceive our words as affordances or as play of words.

Think of the way little children learn words and meaning. They experience the world and try to add words to their experiences. They do need time and practical experiences for learning to use the right words.

image: http://www.wordle.net/create

The #blimage challenge

The #blimage challenge was started as a bit of fun between @AmyBurvall and @timbuckteeth . They started it on July 18th and it has been growing steadily ever since with many of their friends and colleagues participating. The challenge is this: Send a personal message with an image to a friends and colleagues and ask them to write a learning related blog post about it. The image needs not to be connected to education at all. On Pinterest (https://www.pinterest.com/sensor63/blimage/) is a collection of images used in #blimage blogs. A search in Pinterest will give you more images on the subject. Simon Ensor made a flipboard about #blimage: a https://flipboard.com/@sensor63/blimage-str9h513z.
You are sent an image which you then have to write about, metaphorically or literally. The subject is educationan in a wide range of points of view. At the end of your blog post you do challenge some of your friends with another image of your own choice. Of course you publish your blog on social media, twitter, using the #blimage hashtag to let us know you did join and write.
The name and hashtag for this challenge is #blimage which a portmanteau and is short for blog + image.
In France @sensor63 joined the challenge. And now the thing is getting global on social media like twitter.

Why do people join the blimage challenge? Some say it is the fun of being connected to friends. Some tell it is very inspirational to write about education with the image as a source for lateral thinking. It is creative and makes one think in new directions. The édu flâneuse (https://theeduflaneuse.wordpress.com/2015/07/24/viva-la-boredom-blimage/) calls it blogspirational.

@AmyBurvall writes: “The appeal of #blimage is part “creativity in constraint” and part “game”,(not to mention the fact that everyone needs a dose of healthy metaphorical thinking …”.

Steve Wheeler: ” Some educators are now blogging for the first time. Others have returned to sharing their ideas after a time away from blogging. Still others (like me) have discovered new and fascinating education blogs for the first time.”
And reading the blogs of colleagues is a great way to learn more about education. Writing about your teaching and reading the texts of others will help you to teach. A Dutch teacher did receive  comments on her blog about some special agricultural words she used in the blog. She is a farmer and a teacher.  Now they are corresponding about words and meaning.  The challenge puts an image into a blog with a focus on an educational context and frame of reference. It builds connections and meaning among those who see, share, relate experiences and tell stories around a particular image. It openly integrates the key attributes of great physical places – sociability, use & activity, access & linkages, and comfort & image – into digital spaces. (https://fiveflames4learning.wordpress.com of H.J.DeWaard)

With help of the #blimage hashtag you could connect to likeminded colleagues in your language or all around the world.

The hashtag #blimage in the tittle of the blogpost is used to aggregate a list of blogs.http://steve-wheeler.blogspot.com/2015/07/the-blimage-list.html .

In the Netherlands the #blimageNL hashtag is used when the blogpost is in Dutch. And in Italy it is #blimageIT, #blimageES is used in Spain. And there will be more forks of blimage in your part of the world.

My #blimage challenge: Write an educational blogpost. Use one or more of the images of this blogpost as inspiration. Add #blimage to the tittle of the post. Let the world know when your blogpost is ready by use of twitter or other social media. And pass the challenge to somebody else.

How about starting a challenge like this #blimage in your classes about your subject? Think of all the fun and the writing experience for your students.

Jaap Bosman

Now Reading Laurence Thomas

Self-Deception as the Handmaiden of Evil. http://www.laurencethomas.com/ There is no human capacity that contributes more to evil in this world than the capacity for self-deception, which is the wherewithal to hold as true that which one knows as (s=t?) some very significant level simply cannot be true.

LT is critical on Kant, about Kants “You shall never tell a lie” Kant was wrong, sometimes telling the truth is even a crime.
When in WOII German soldiers asked my grandmother if my future father was in the house she lied. If she had not lied, my father and other people would been killed for sure. And my grandmother would have been also in part guilty on their deaths (Kant would say she was not).

Harassment?

harrasment

All unwanted actions is harassment?

According to wikipedia:

Harassment (/həˈræsmənt/ or /ˈhærəsmənt/) covers a wide range of behaviours of an offensive nature. It is commonly understood as behaviour intended to disturb or upset, and it is characteristically repetitive.

Black swans, gnomes and Charles Peirce. #blimage #blimageNL

foto-garden-gnomes-wandering-free

This blogpost is an answer to a #blimage by Frans Droog
In his blogpost Frans mixes his text with facts about black swans. My thinking this morning was about a fact that succeeded in smuggling itself into my memory:
The crape myrtle or Lagerstroemia is the state flower of New Hampshire.
I don’t want to know that, but now I know. And writing this blog post does not help to forget it. (This text is all about learning)

Deze blogpost is het antwoord op de #blimage uitdaging door Frans Droog.In zijn blog wisselt hij zijn tekst af met feitjes over zwarte zwanen. Vanmorgen berapte ik een klein feitje erop dat het zich in mijn geheugen had ingeprent: The crape myrtle or Lagerstroemia is the state flower of New Hampshire.

For me a black swan is a metaphor about knowledge and truth. (Popper and others do use the metaphor to explain the difficulties around inductive reasoning.
I shot the picture in a mini-zoo in Leeuwarden, just because the epistemologic connection.
It is in connecting facts and experiences and opinions we make knowledge. Did you notice these swans are not black at all? A brownish grey and light strokes.
foto-zwarte-zwanen-uitdaging-jaap-soft

Een zwarte zwaan is een metafoor over waarheid en kennis. (Popper en anderen gebruiken deze metafoor om de problemen van het induktieve redeneren uit te leggen) Op het plaatje dat ik in de kinderboerderij van Leeuwarden heb geschoten zie je dat zwarte zwanen helemaal niet zwart zijn.

I am reading Charles Peirce  “Idiot America“. Peirce does what any teacher should do. He is weeding myths, stupidity, false beliefs,crap and ignorance. “Gnomes are a friendly people, but do you really believe gnomes do exist?” “You found this in the newspapers, on the web, but do you think it is true?”.

Ik ben een boek van Charles Peirce “ aan het lezen. Meer daarover: Idiot America“.Peirce doet wat de voornaamste taak van elke leraar is. Hij bestrijdt onzin, bijgeloof, mythen, en stompzinnigheden. “Kaboutertjes zijn lieve schatjes, maar geloof je echt dat ze bestaan?”. “Geloof je alles uit de krant, van internet, van de TV?

The pictures Frans connects to in the #blimage is about gnomes wandering freely, and swans in a fenced area. To me it is a metaphor: Fairy tales and myths and idiot stories and crap freely wandering around and the little reservation for the problem of finding truth is closed.

De twee afbeeldingen van de uitdaging van Frans vertonen loslopende kaboutertjes en zwarte zwanen achter een hek. Dat is een metafoor over de overal vrij verkrijgbare onzin, nonsens, bijgeloof, vooroordelen, en flauwe kul, en de moeite die het kost om de waarheid en betrouwbare kennis te verkrijgen.

Teaching and learning is not about “The crape myrtle or Lagerstroemia is the state flower of New Hampshire”, not about simple facts, but it is about seeing the differences between true and crap. In every discussion two or more sides of a subject come forward. At least one of these is not true. And it sometimes takes an education to see the difference.

The crape myrtle or Lagerstroemia is the state flower of New Hampshire” en andere feitjes horen niet de hoofdmoot te vormen van leren en onderwijzen. Het gaat er bij onderwijs om waarheid en flauwe kul te leren onderscheiden. Als er in een diskussie twee opvattingen over de waarheid zijn, kan er hoogstens een waar zijn. En om dat te leren is soms veel onderwijs noodzakelijk

And now more about the rules of the #blimage:  In #ds106 rules are to be changed. (#blimage being something of a fork of  #ds106 and people around it)

Frans thank you for the invitation.