Critical factors for learning and teaching. Kritische factoren voor leren

zeilenIn  the wiki of footprints of emergence is a list of critical factors for learning and teaching. I want to translate these factors. Translating is a way of learning and understanding. Translations are only attempts to catch the meaning of the critical factors. I am not a translator but a student.

In de wiki van footprints of emergence staat een lijst met critische factoren voor leren. Ik wil die lijst vertalen. Vertalen is een manier om te leren en te begrijpen. Deze vertalingen is  een poging om de betekenis van de critische factoren te ontdekken. Ik ben geen vertaler maar student.

Open/structure – balans tussen structuur en structuurloosheid; chaos en orde; wanorde en regel

risk –  risico; gevaar; onzekerheid

liminal space –  overgangsgebied, grensgebied; doorgang; transitieruimte;

ambiguity – meerduidigheid, meerzinnigheid,

disruption –  verstoring,  ontregeling,

self-correction – zich bjjsturen; zelfcorrectie; zich herstellen, zich corrigeren;

multi-path – veelsporigheid, meersporigheid,

interactive environment – leeromgeving; 

diversity – verscheidenheid, diversiteit

experimential –  ervarend;

adaptive – aanpasbaar, soepel, adaptief

co-evolution – het meegroeien; ontwikkeling;

interaction and networking – excentrisch, naar buiten gericht, openheid, interactief en netwerkend,

trust – vertrouwen; samenwerking, steun

theory of mind – empathie,

agency – zelfstandigheid zelfsturing; zelfbepaling

cross and multi modal – multimediaal;  rijk

open affordances – open uitkomsten, meer mogelijkheden;

self-organization –  zelf-ontwikkeling; persoonlijke ontwikkeling

autonomy – zelfsturing; zelfstandigheid; eigen initiatief

negotiated outcomes – schuivende doelen;  bespreekbare uitkomsten; onderhandelbare doelen

identity – persoonlijke groei; identiteit;

presence / writing – groei; ontdekken; uitdrukken

solitude & contemplation – rust en bezinning

encounters – ontmoeting

networks – samenwerking; groepsvorming

hybrid modes of interaction – uitdrukkingsmogelijkheden;  expressie

in/formal writing and engagement –  informaliteit;

One thought on “Critical factors for learning and teaching. Kritische factoren voor leren

  1. Jaap,
    Thanks for the list. Give me the idea of doing a ‘translation’ of what the word means to me in each context.

    Reading “The Development of Thinking and Reasoning” edited by Pierre Barrouillet and Caroline Gauffroy Psychology Press. They describe the meaning of things being either understood in the ‘Verbatim’ (literal) form or in the ‘Gist’ form as in the meaning behind the words and it’s difficult for me to actually find meaning of the words in my brain.

    Sometimes I say a word I don’t understand but assume the listener must know. Think I’ll do a list myself.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s